Slachtoffers bombardement op Zutphense binnenstad herdacht

In Zutphen zijn 14 oktober 2019 de slachtoffers herdacht van het zware bombardement op de binnenstad, 75 jaar geleden. Geallieerde vliegtuigen waren toen naar Zutphen gevlogen om de brug over de IJssel te bombarderen. Met als doel de opmars van Duitse militairen naar Arnhem tegen te houden.

De meeste bommen kwamen echter niet op dit doelwit maar op de binnenstad terecht. De gevolgen waren verschrikkelijk. Vele huizen en andere gebouwen stortten in, hele straten werden weggevaagd en er vielen rond de honderd doden en enkele honderden gewonden.

De herdenking werd gehouden bij het Gideon-monument aan de Rozengracht en op de plek waar vroeger de Apenstert lag. In laatstgenoemde straat werd onder meer het huis van de familie Eggink gebombardeerd. De zusjes Geertruida, Harmina en Petronella kwamen daarbij om het leven. Hun zus Maria Sieders-Eggink droeg tijdens de herdenkingsplechtigheid een gedicht voor waarin zij haar verbijstering en verdriet over wat er in 1944 gebeurde verwoordde.

Leerlingen van de Jan Ligthartschool en het mannenkoor de IJsselzangers verleenden ook medewerking aan de ceremonie. Locoburgemeester Laura Werger stond in een korte toespraak stil bij de slachtoffers en de impact die dit bombardement op overlevenden heeft gehad. Aansluitend hierop legde zij een krans bij het Gideon-monument, waarna er een minuut stilte in acht werd genomen. Vervolgens liepen de aanwezigen naar de plek waar het huis van de familie Eggink had gestaan, voor nog een tweede bloemlegging.

Maria Sieders-Eggink spreekt

Kinderen dragen gedicht voor

Locoburgemeester Laura Werger legt bloemen bij de Apenstert