Regeling peuteropvang

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (van de Belastingdienst) kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om op de peuteropvang te leren en te ontwikkelen. Zo worden ze op een goede manier voorbereid op de basisschool.

Subsidie via de kinderopvang

Denkt u dat u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, maar wilt u uw kind toch naar de peuteropvang laten gaan? Meldt u dan bij een kinderopvangorganisatie. Zij kijken samen met u of het klopt dat u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag. Als dat zo is, moet u het formulier ‘Geen recht op kinderopvangtoeslag’ invullen en bij de kinderopvangorganisatie inleveren. De kinderopvang vraagt dan de subsidie aan voor uw kind bij de gemeente. U hoeft dat niet zelf te doen. U betaalt wel een ouderbijdrage.

Wel of geen kinderopvangtoeslag

De algemene regel is dat u recht hebt op kinderopvangtoeslag als u en partner allebei werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen. Als u een éénoudergezin bent, dan geldt deze regel voor de ene ouder. U kunt zelf controleren of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

De ouderbijdrage

Zit uw kind nu al op de peuteropvang en gaat u gebruik maken van de nieuwe regeling? Dan blijft uw ouderbijdrage voor de hele peuteropvangperiode zoals deze nu is.

Ouders van kinderen die voor het eerst naar de peuteropvang gaan, betalen ook een ouderbijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Let op, uw ouderbijdrage hangt af van uw inkomen en van het uurtarief van de peuteropvang. Vraag daarom bij de kinderopvangorganisatie na wat uw ouderbijdrage wordt. Tabel ouderbijdrage peuteropvang (pdf, 450KB)

Waar kan mijn peuter naartoe?

Wij hebben een aantal eisen gesteld aan peuteropvang. Zo moet de kinderopvangorganisatie een peutergroep hebben voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar en gaan werken met een programma voor voor- en vroegschoolse educatie. Vraag bij een kinderopvangorganisatie na of zij onder de subsidieregeling vallen. Als dat niet zo is, kunt u naar een andere organisatie of betaalt u de kosten voor de peuteropvang zelf.