Starterslening

De starterslening is een 2e lening als aanvulling op uw hypotheek. De gemeente heeft 20 startersleningen voor degenen die voor het eerst een woning in Zutphen of Warnsveld wil kopen.

Voorwaarden voor een starterslening

De voorwaarden gelden voor u en uw partner:

  • U verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U bent meerderjarig.
  • U gaat zelf in de woning wonen.
  • Dit is uw eerste koopwoning in Zutphen of Warnsveld.
  • U laat een huurwoning achter of komt uit een inwoningssituatie.
  • De totale verwervingskosten zijn niet meer dan € 210.000 (voor een nieuwbouwwoning) of € 200.000 (voor een bestaande woning).

De hoogte van de lening hangt af van uw inkomen, uw eventuele vermogen en de koopprijs van de woning. De lening is nooit meer dan 20% van de totale verwervingskosten, met een maximum van € 30.000. De starterslening is de 1e 3 jaar rente- en aflossingsvrij. Na 3 jaar gaat u normaal gesproken rente en aflossing betalen. De looptijd van de lening is 30 jaar.

Aanvragen starterslening

  1. Check of u voldoet aan de voorwaarden voor een starterslening.
  2. Teken uw voorlopige koopcontract.
  3. Vul het online aanvraagformulier Starterslening ( DigiD nodig) in.
  4. Als u aan de gemeentelijke voorwaarden voldoet, ontvangt u de aanvraagbrochure starterslening van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). SVn toetst en adviseert over de toewijzing van de starterslening. Op de website van SVn leest u meer over de aanvraag en de stappen daarna.

Meer weten

Nationale Hypotheek Garantie

Stichting Stimuleringsfonds Volshuisvesting Nederlandse Gemeenten