Aangifte doodgeboren kind

Is uw kind na 24 weken zwangerschap dood geboren? Dan moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente waar het kind is geboren. Het is wettelijk verplicht om een doodgeboren kind na een zwangerschap van 24 weken te begraven of cremeren.

Aangifte doen

Voor de aangifte komt u langs bij de gemeente. Bent u niet in staat om zelf aangifte te doen? Iedereen die aanwezig was bij de bevalling mag aangifte doen. Ook iemand van het ziekenhuis of de uitvaartondernemer mag aangifte doen.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • Een verklaring van een arts of verloskundige.

Zwangerschap korter dan 24 weken

Is uw kind vóór 24 weken zwangerschap dood geboren? Dan mag u aangifte doen, maar dit hoeft niet. Bij aangifte krijgt u toestemming om uw kind te begraven of cremeren.

Afspraak maken

Maak een afspraak of loop binnen tussen 8.30 en 11.00 uur om de aangifte te doen.