Buitenlands huwelijk registreren

Bent u in het buitenland getrouwd? Dan moet u uw huwelijk laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

Registreren van uw buitenlandse huwelijk

Het registreren van uw buitenlandse huwelijk doet u aan de balie van de gemeente waar u woont. Maak een afspraak of loop binnen tussen 8.30 en 11.00 uur.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • De originele, rechtsgeldige huwelijksakte, zo nodig met vertaling en legalisatie.
  • Het huwelijk moet in het land waar u getrouwd bent rechtsgeldig zijn. Dit betekent dat de huwelijksakte is opgesteld volgens de plaatselijke voorschriften en door een bevoegde instantie.
  • Voor het registreren van uw buitenlandse huwelijk is de originele huwelijksakte nodig. Is deze niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans? Dan is het nodig dat u de huwelijksakte laat vertalen door een beëdigd vertaler.
  • Buitenlandse huwelijksakten moeten meestal in het land waar u bent getrouwd worden gelegaliseerd. Vraag bij de gemeente na of dit ook geldt voor het land waar u bent getrouwd.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid voor trouwen in het buitenland

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en wilt u in het buitenland trouwen? Dan heeft u in sommige landen een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Vraag bij de gemeente in het land waar u wilt trouwen of u zo'n verklaring nodig heeft. U kunt de verklaring bij ons aanvragen. Maak een afspraak of loop binnen tussen 8.30 en 11.00 uur. De kosten voor de verklaring zijn € 23,60.

Niet-Nederlanders

Heeft een van u beiden niet de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of van Zwitserland? En heeft u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd? Dan moet u een 'verklaring huwelijk of partnerschap' invullen. Deze verklaring kunt u krijgen bij de gemeente waar u uw huwelijk of partnerschap wilt laten registreren.

Meer informatie