Gedenkteken of grafsteen plaatsen

Wilt u op een graf een gedenkteken, monument of andere vorm van grafbedekking plaatsen, dan moet u hiervoor een vergunning of toestemming vragen bij de gemeente. Dit geldt ook als u een gedenkteken in de openbare ruimte wilt plaatsen ter nagedachtenis aan een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld.

Voorwaarden

Om een gedenkteken te mogen plaatsen, moet het voldoen aan voorwaarden.

Gedenkteken op (urnen)graf

 • Een gedenkteken op een particulier graf is maximaal 2 meter lang en 1 meter breed en is maximaal 1,10 meter boven het aangrenzende maaiveld zichtbaar. Een liggende steen moet op palen gefundeerd zijn.
 • Een gedenkteken op een particulier urnengraf is maximaal 55 centimeter lang en 65 centimeter breed en is maximaal 60 centimeter boven het aangrenzende maaiveld zichtbaar.
 • Een gedenkteken op een algemeen graf is maximaal 40 centimeter lang en breed en is maximaal 10 centimeter boven het aangrenzende maaiveld zichtbaar (liggende steen).

Gedenkteken voor verkeersslachtoffer of slachtoffer zinloos geweld

Een gedenkteken voor een verkeersslachtoffer of slachtoffer zinloos geweld kan:

 • een tijdelijk karakter hebben, zoals bloemen, knuffels, foto’s of kaarten;
 • een duurzaam karakter hebben, zoals een gedenkmonument of bermmonument.

Alleen nabestaanden kunnen een verzoek tot plaatsing indienen. Een gedenkteken mag geen gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. Een gedenkteken mag u niet plaatsen op een viaduct of vluchtheuvel en in een middenberm. U mag het ook niet bevestigen aan bomen, verkeerspalen, lichtmasten en kasten van nutsbedrijven.

Als u een tijdelijk gedenkteken wilt plaatsen, moet u dit melden bij de gemeente. De voorwaarden zijn:

 • De ruimte van plaatsing is maximaal 1 m2;
 • Het tijdelijk gedenkteken mag maximaal 6 maanden blijven staan.

Voor het plaatsen van een langdurig gedenkteken moet u een vergunning aanvragen. De voorwaarden zijn:

 • Het gedenkteken heeft een ingetogen karakter.
 • In de bebouwde kom zijn uitsluitend gedenktegels toegestaan met de afmetingen 30 x 30 x 10 centimeter. De tegel mag niet boven het maaiveld uitsteken.
 • In de onverharde berm mag een gedenkteken niet groter zijn dan 50 x 50 x 50 centimeter. Er moet minimaal 1 meter ruimte zijn tussen het gedenkteken en de verharding.
 • Het materiaal is weerbestendig en bestand tegen vandalisme.
 • Het gedenkteken mag maximaal 5 jaar blijven staan. U kunt 1 keer een verlenging van 5 jaar aanvragen.
 • Na afloop van deze periode zorgt u zelf voor de verwijdering van het gedenkteken.
 • U bent verantwoordelijk voor de kosten voor het maken, plaatsen en onderhouden van het gedenkteken.

Aanvraag

Gedenkteken op een (urnen)graf

Gedenkteken voor verkeersslachtoffer of slachtoffer zinloos geweld