Gedenkteken voor slachtoffer zinloos geweld of verkeer

Alleen als u een nabestaande bent, kunt u een verzoek indienen voor een tijdelijk of langdurig gedenkteken.

Een gedenkteken voor een verkeersslachtoffer of slachtoffer zinloos geweld kan:

 • een tijdelijk karakter hebben, zoals bloemen, knuffels, foto’s of kaarten
 • een langdurig karakter hebben, zoals een gedenkmonument of bermmonument

Een gedenkteken mag

 • geen gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid
 • niet geplaatst worden op een viaduct of vluchtheuvel en in een middenberm
 • niet bevestigd zijn aan bomen, verkeerspalen, lichtmasten en kasten van nutsbedrijven

Tijdelijk gedenkteken

Als u een tijdelijk gedenkteken wilt plaatsen, moet u dit aan ons doorgeven met het meldingsformulier plaatsen gedenkteken (pfd 69,5 kB). De voorwaarden zijn:

 • De ruimte van plaatsing is maximaal 1 m2
 • Het tijdelijk gedenkteken mag maximaal 6 maanden blijven staan

Landurig gedenkteken

Voor het plaatsen van een langdurig gedenkteken moet u een vergunning aanvragen met het formulier Verzoek vergunning gedenkteken (pdf 24 kB) . Hieronder staan de voorwaarden:

 • Het gedenkteken heeft een ingetogen karakter
 • In de bebouwde kom zijn uitsluitend gedenktegels toegestaan met de afmetingen 30 x 30 x 10 centimeter. De tegel mag niet boven het maaiveld uitsteken
 • In de onverharde berm mag een gedenkteken niet groter zijn dan 50 x 50 x 50 centimeter. Er moet minimaal 1 meter ruimte zijn tussen het gedenkteken en de verharding
 • Het materiaal is weerbestendig en bestand tegen vandalisme
 • Het gedenkteken mag maximaal 5 jaar blijven staan. U kunt 1 keer een verlenging van 5 jaar aanvragen
 • Na afloop van deze periode zorgt u zelf voor het weghalen van het gedenkteken
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten voor het maken, plaatsen en onderhouden van het gedenkteken

Hebt u vragen over gedenktekens?

Neem dan contact met ons op.