Prijslijst trouwen of partnerschap registratie

Afhankelijk van dag, locatie en tijdstip kost een huwelijksvoltrekking tussen de € 295 en € 1.267.

Oude stadhuis Zutphen

Maandag en dinsdag tussen 10.00 - 17.00 uur: € 353,50
Woensdag t/m vrijdag tussen 9.00 - 17.00 uur: € 353,50
Maandag t/m vrijdag tussen 17.00 - 20.00 uur: € 770,50
Zaterdag tussen 10.00 - 15.00 uur: € 770,50
Zondag en algemeen erkende feestdagen tussen 10.00 - 15.00 uur: € 951,50
Op andere tijdstippen: € 1.267

Stadhuis Zutphen

Maandag 9.00 of 9.30 uur: kosteloos

Eenmalig aangewezen locatie

Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 17.00 uur: € 295
Maandag t/m vrijdag tussen 17.00 - 20.00 uur: € 366,65
Zaterdag tussen 10.00 - 15.00 uur: € 366,65
Zondag en algemeen erkende feestdagen tussen 10.00 - 15.00 uur: € 424
Op andere tijdstippen: € 666,50

Benoeming trouwambtenaar

Eenmalige benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs): € 139.25

Annuleren

Annulering huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap: € 143,50

Van partnerschap naar huwelijk

Omzetting partnerschap naar huwelijk, zonder ceremonie: € 46

Akten

Afschrift van de huwelijksakte: € 12,90
Uittreksel uit Basisregistratie Personen met burgerlijke staat:

  • bij digitale aanvraag of aanvraag aan de balie: € 12.45
  • bij schriftelijke aanvraag: € 14,50

Trouwboekje/partnerschapsboekje: € 18,65 (luxe-uitvoering: € 23,50)

Getuigen

Getuigen van de gemeente, per getuige: € 16