Klacht of bezwaar

Is er iets kapot in uw buurt of heeft u overlast? Heeft u een klacht over de gemeente of bent u het niet eens met een besluit?

Iets kapot of overlast?

Kapotte straatverlichting, zwerfvuil of losliggende tegels: u kunt dit melden via een Melding openbare ruimte. Heeft u een verstopt riool? Ga dan eerst naar de pagina Rioolverstopping.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Klacht over gedrag

Als u ontevreden bent over het gedrag van een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

Aansprakelijk stellen

Wanneer u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Milieuklachten

Voor milieuklachten over een bedrijf (geluid, stank, stof), kunt terecht bij het provincieloket.