Klachten over de gemeente

Wij willen onze taken zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over onze dienstverlening of over hoe een medewerker of bestuurder u in een concreet geval heeft behandeld. Heeft u hierover een klacht? Dan kunt u die bij de gemeente gemakkelijk en snel digitaal indienen.

Let op: een klacht kan alleen gaan over het gedrag van een persoon, dat u als onbehoorlijk heeft ervaren. Een klacht over de openbare ruimte (bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal) noemen wij een 'melding'. Een melding over de openbare ruimte kunt u ook gemakkelijk en snel digitaal doen.

Indienen klacht

U kunt uw klacht op de volgende manieren indienen:

  • via een brief aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA Zutphen
  • via het online klachtenformulier (u kunt ervoor kiezen of u dit invult met of zonder DigiD)

Heeft u vragen over de klachtenprocedure? Bel dan met de gemeentelijke klachtencoördinator via 14 0575 (zonder kengetal).

Jaarverslag interne klachtbehandeling 2019

Het jaarverslag ‘interne klachtbehandeling 2019 (pdf, 722 kB' bevat gegevens over de in 2019 ontvangen klachten, die de gemeente heeft afgehandeld.

Ombudsman gemeente Zutphen

Bent u niet tevreden over hoe wij uw klacht hebben opgelost, dan kunt u dit voorleggen aan de externe en onafhankelijke gemeentelijke ombudsman. De gemeentelijke ombudsman is Toon Lamers. Zijn plaatsvervanger is Ab van de Vliert. Stuur altijd kopieën van uw klacht, onze reactie of beslissing en andere belangrijke documenten naar: Secretariaat Ombudsman, p/a Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

Heeft u vragen over de procedure bij de gemeentelijke ombudsman? Bel dan eerst met het secretariaat van de Ombudsman gemeente Zutphen via 14 0575 (zonder kengetal).