Klachten over de gemeente

De gemeente wil haar taken zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over hoe een medewerker of bestuurder u in een concreet geval heeft behandeld. Heeft u hierover een klacht? Dan kunt u die bij de gemeente indienen.

Een klacht kan alleen gaan over het gedrag van een persoon, dat u als onbehoorlijk heeft ervaren. Een klacht over de openbare ruimte (bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal) noemen wij een 'melding'. Een melding over de openbare ruimte kunt u ook via onze website doen.

Indienen klacht

Het indienen van een klacht over de gemeente doet u met een brief.

Stuur deze brief naar het college van burgemeester en wethouders (contact). In de brief geeft u een duidelijke omschrijving van uw klacht. De klacht moet in het Nederlands zijn opgesteld. Verder schrijft u in de brief:

  • de datum waarop u de brief heeft geschreven;
  • uw naam en adres;
  • uw handtekening;
  • kopieën van eventuele relevante stukken.

Heeft u vragen? Bel dan met de gemeentelijke klachtencoördinator via 14 0575 (zonder kengetal).

Jaarverslag interne klachtbehandeling 2017

Het jaarverslag ‘interne klachtbehandeling 2017’ (pdf, 577KB) bevat gegevens over de in 2017 ontvangen klachten, die de gemeente heeft afgehandeld.

Als een klager niet tevreden is over het oordeel, kan de klacht worden voorgelegd aan de gemeentelijke ombudsman.

Ombudsman gemeente Zutphen

Bent u niet tevreden over de beslissing van de gemeente over uw klacht? Dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de externe en onafhankelijke Ombudsman van de gemeente Zutphen: Toon Lamers. Zijn plaatsvervanger is Ab van de Vliert. Stuur uw klacht naar: Secretariaat Ombudsman, p/a Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

Heeft u vragen? Bel dan eerst met het secretariaat van de Ombudsman via 14 0575 (zonder kengetal).