Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van Zorgbelang Gelderland is onafhankelijk. Zij luistert, denkt mee en geeft informatie en advies. Haar hulp is gratis.

Wij doen er alles aan om zaken rond zorg en ondersteuning, jeugdhulp en werk en inkomen goed te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat. Meestal is dat met een goed gesprek op te lossen. Mocht dat toch niet lukken, dan is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon waar u terecht kunt.

Toegankelijk en onafhankelijk vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon, Annemieke Spijker, is in dienst bij Zorgbelang Gelderland en werkt dus onafhankelijk van de zorginstellingen of gemeente. Zij heeft bovendien geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon luistert, denkt mee en geeft informatie en advies. Ook kan zij bemiddelen bij klachten.

Vertrouwenspersoon Annemieke SpijkerWat de biedt de vertrouwenspersoon?

  • hulp bij het helder formuleren en het goed stellen van vragen: 'waar loop ik tegen aan en hoe wil ik dat oplossen?'
  • informatie over rechten
  • advies over het oplossen van kwesties met een instelling of hulpverlener
  • hulp bij het maken van een (klacht)brief
  • ondersteuning tijdens een (klacht)gesprek
  • hulp en ondersteuning tijdens een officiële klachtenprocedure

Annemieke Spijker heeft hulp van opgeleide vrijwilligers die klaarstaan voor mensen die wat meer begeleiding nodig hebben. De hulp van een vertrouwenspersoon is gratis. Ondersteunt u iemand die met zorg en ondersteuning te maken heeft? Dan kan de vertrouwenspersoon u ook coachen en adviseren.

Klacht of bezwaar

Komt u er ondanks de begeleiding van Annemieke Spijker niet uit? Dan kan zij u ook ondersteunen bij het indienen van een klacht of bezwaar. U kunt een klacht indienen wanneer u ontevreden bent over hoe een medewerker of bestuurder u heeft behandeld. Dit kan gaan over onfatsoenlijk gedrag of het gebrekkig verstrekken van informatie. Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken.

Bereikbaarheid vertrouwenspersoon

Voor het spreekuur moet u wel van tevoren even een afspraak maken: bel 026-384 28 26 (op ma/di/wo tussen 9.00 en 16.30 uur) of stuur een e-mail voor het maken van een afspraak: vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl.