Wob-verzoek

Een Wob-verzoek is een verzoek om bepaalde overheidsinformatie openbaar te maken op basis van de Wet Openbaarheid van bestuur. Het gaat om informatie over bestuurlijke aangelegenheden van de gemeente. Deze informatie moet zijn vastgelegd in een document en niet bedoeld zijn voor interne zaken.

Voorwaarden

Iedereen kan de gemeente vragen informatie te verstrekken over bestuurlijke aangelegenheden. Een Wob-verzoek moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U moet zo precies mogelijk aangeven waarover u informatie wilt ontvangen. Bijvoorbeeld over het beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering van dit beleid.
  • Uw verzoek moet gaan om bestuurlijke informatie waarover de gemeente beschikt. Die informatie moet ergens zijn vastgelegd.
  • Natuurlijk moet u ook uw naam en adres vermelden.

U kunt een Wob-verzoek alleen indienen per brief aan de gemeente Zutphen. Een Wob-verzoek per e-mail of fax nemen we niet in behandeling.

Kosten

Voor een Wob-verzoek brengt de gemeente Zutphen kopieer- of scankosten in rekening:

  • tot 6 pagina's A4 enkelzijdig: gratis
  • 6 tot 13 pagina's A4 enkelzijdig: € 4,80
  • 14 of meer pagina's A4 enkelzijdig, per pagina: € 0,40
  • Per pagina op papier van ander formaat enkelzijdig: € 0,90

Meer weten

Wet openbaarheid van bestuur