Natuur, milieu, water

 • Afval

  Circulus-Berkel leegt de groene en grijze containers en de ondergrondse containers. Zij zorgen ook voor de inzameling en verwerking van andere vuilnis, zoals papier, glas, chemisch afval, snoeiafval en grof huishoudelijk afval.

 • Snippergroen

  Woont u in de Zuidwijken en grenst uw tuin aan een groenstrook van de gemeente? Dan kunt u misschien deze grond kopen om uw tuin uit te breiden en daarmee uw woongenot te vergroten. Zo'n groenstrook heet 'snippergroen'.

 • Zutphen van de Toekomst

  We krijgen een duurzame, aardgasvrije toekomst. Alle gemeenten moeten hiervoor per wijk een plan maken. Ook Zutphen werkt hier aan.
  Duurzaam wonen begint met: energiezuinige huizen. Samen met betrokken bewoners en ZutphenEnergie bekijken we, hoe we dat gaan doen.

 • Bomen kappen

  Als u een boom wilt kappen moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Ongewenst reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen

  De NEE-JA-sticker en NEE-NEE-sticker is verkrijgbaar in het stadhuis.

 • Windenergie

  Windenergie is een schone duurzame energiebron. In Zutphen staan op bedrijventerrein De Mars 3 windturbines. Vier energiecoöperaties uit de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen hebben het plan om in de regio Stedendriehoek een windenergieproject te realiseren. Hieronder leest u er meer over.

 • Zutphen energieneutraal

  Vind meer informatie over energie besparen, duurzame energie, zonnepanelen, subsidies en leningen, duurzaam vervoer en ons energiebeleid.

 • Rioolaansluiting

  Wilt u een woning aansluiten op het bestaande gemeenteriool? U kunt een aansluiting aanvragen als eigenaar van de woning. Ook kunt u iemand machtigen om dit namens u te doen. U leest hieronder wat de voorwaarden zijn en hoe u een aansluiting aanvraagt.

 • Rioolverstopping

  Is uw riool verstopt? Neem dan eerst zelf polshoogte.

 • Vuur stoken

  Wilt u een paasvuur organiseren of groenafval verbranden op uw terrein? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente.

 • Watervergunning

  Verricht u werkzaamheden op of bij water? Dan moet u dit melden of, in sommige gevallen, een watervergunning aanvragen.

 • Subsidie voor afkoppelen regenwater van riolering

  De gemeente geeft subsidie als u de afvoer van regenwater van het dak wilt ‘afkoppelen’ van de riolering.

 • Beheer en onderhoud van waterwegen

  Verschillende organisaties beheren en onderhouden de waterwegen in Zutphen en Warnsveld. De gemeente is het 1e aanspreekpunt.

 • Milieunota's

  De gemeente Zutphen wil overlast voor het milieu zoveel mogelijk beperken. Hiervoor zijn beleidsnota's bodembeheer, luchtkwaliteit en geluidhinder gemaakt.

 • Meldpunt Water

  Van zwemwater tot regenwater en van rivier tot sloot. Heeft u een vraag, probleem of klacht over water bij u in de buurt? Meld het bij Meldpuntwater.nl.