Asbest in uw buurt

Is er in uw buurt asbest gevonden op straat en hebben gemeentewerkers het met hekken afgezet?

Dan vraagt u zich misschien af waarom het niet gelijk wordt opgeruimd.

Waarom blijft gevonden asbest zo lang liggen?

  • Eerst moeten we vaststellen dat het echt om asbest gaat. Dat kunnen wij niet doen. Dat doet een deskundig bedrijf. Zij nemen een monster en onderzoeken dit in een laboratorium.
  • Is het asbest? Dan mag alleen een specialistisch bedrijf dit weghalen. Zij doen dit op een veilige manier.
  • Is het geen asbest? Dan ruimen wij het afval op.

Dit kan wel wat tijd kosten. Als het afval op een plek ligt waar meer gevaar dreigt (bijvoobeeld bij een speelplek), dan zetten we er spoed achter.

Is asbest gevaarlijk?

Dat hoeft niet gevaarlijk te zijn, maar het kan wel. Daarom moet uitgezocht worden of ergens asbest in zit. Als asbest is beschadigd dan kan het inademen van de vezels schadelijk zijn. Zagen, boren of afbreken van asbest is gevaarlijk. Asbest kan zitten in producten van voor 1994, zoals schoorsteenpijpen, regengoten of dakbedekking.

Hoge kosten

Het is jammer dat asbest (of materiaal wat er op lijkt) niet naar het Recycleplein op de Revelhorst wordt gebracht. Dumpen op straat kost een hoop geld. Het kost duizenden euro's om asbest in de gevaarlijkste klasse op te ruimen (wanneer mannen met witte pakken en adembescherming moeten komen). Dit geld besteden we liever aan wat anders.