Beheer en onderhoud van waterwegen

Verschillende organisaties beheren en onderhouden de waterwegen in Zutphen en Warnsveld. De gemeente is het 1e aanspreekpunt.

Waterschap

Het Waterschap Rijn en IJssel is eigenaar van de meeste watergangen in Zutphen. Zij verzorgen het beheer en onderhoud. Voor klachten of opmerkingen kunt u terecht bij: 0314-369369 of info@wrij.nl.

Gemeente

De gemeente beheert en onderhoudt de Kerkhofgracht, Binnengracht, Cabinetgracht en Vispoortgracht. Voor meldingen of opmerkingen kunt u terecht bij de gemeente.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat beheert het water van de IJssel en de havens. Voor klachten of opmerkingen kunt u terecht bij: 0800-8002.