Riolering

Op deze pagina is alles over riolering te vinden: werkzaamheden, aanvragen van rioolaansluiting en wat te doen bij een verstopping?

 • Rioolwerkzaamheden in Warnsveld

  In verschillende straten in de oude kern van Warnsveld is de riolering verouderd en daardoor in slechte staat. Het is daarom nodig dat we in een aantal straten de oude rioolbuizen vervangen voor nieuwe buizen.

 • Rioolwerkzaamheden rondom Van Dorthstraat

  In verschillende straten is de riolering verouderd en daardoor in slechte staat. Het is daarom nodig dat we in een aantal straten de oude rioolbuizen vervangen voor nieuwe buizen.

 • Rioolverstopping

  Is uw riool verstopt? Neem dan eerst zelf polshoogte.

 • Rioolaansluiting

  Wilt u een woning aansluiten op het bestaande gemeenteriool? U kunt een aansluiting aanvragen als eigenaar van de woning. Ook kunt u iemand machtigen om dit namens u te doen. U leest hieronder wat de voorwaarden zijn en hoe u een aansluiting aanvraagt.

 • Subsidie voor afkoppelen regenwater van riolering

  Regen is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp in de riolering verdwijnt om te worden gezuiverd. De gemeente geeft daarom subsidie als u de afvoer van hemelwater van het dak wilt ‘afkoppelen’ van de riolering. De subsidie is maximaal € 8 per m2 dakoppervlak