Rioolverstopping

Is uw riolering verstopt? De verstopping kan in uw eigen afvoer zitten of in de riolering van de gemeente. Wat u moet doen hangt af van de soort riolering bij uw huis. Wij leggen het u hieronder uit. Als u een ontstoppingsbedrijf belt, dan beoordeelt dit bedrijf of de kosten voor u of voor de gemeente zijn.

In de gemeente Zutphen zijn 3 soorten riolering:

 1. een vrij vervalriolering: deze ligt meestal binnen de bebouwde kom. De zwaartekracht zorgt ervoor dat het afvalwater door de riolering stroomt.
 2. een drukriolering: deze ligt meestal buiten de bebouwde kom. Kleine gemalen pompen het afvalwater weg. Vanuit uw huis loopt een vrij vervalriool naar het gemaal.
 3. een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA): dit is een eigen zuiveringssysteem.

Vrij vervalriolering

Woont u aan een straat met een vrij vervalriolering? Dit moet u doen.

1. Graaf het ontstoppingsstuk in de riolering vrij

In de afvoer van uw huis naar het gemeenteriool, zit op ongeveer 30 centimeter van de erfscheiding een ontstoppingsstuk. Deze moet u vrij graven.

Weet u niet waar het onstoppingsstuk zit? De gemeente weet dit meestal wel. U kunt ons tijdens onze openingstijden bereiken via 14 0575.

U kunt ook een onstoppingsbedrijf inschakelen om het onstoppingsstuk voor u te zoeken. Het bedrijf kan beoordelen of de kosten van de verstopping voor uw rekening zijn of voor die van de gemeente. De kosten voor het vrij (laten) graven van het ontstoppingsstuk betaalt u zelf.

2. Staat er water in het ontstoppingsstuk?

Staat de rioolbuis bij het ontstoppingsstuk:

 1. vol met water? Dan zit de verstopping in ons deel van de leiding. U kunt de verstopping melden via een melding openbare ruimte. Een van onze medewerkers komt dan kijken en laat de verstopping verhelpen.
 2. niet vol met water? Dan zit de verstopping op uw eigen terrein, tussen het verstoppingsstruk en de riolering in het gebouw. U moet de verstopping zelf oplossen of een verstoppingsbedrijf inschakelen om dit voor u te doen. De kosten betaalt u zelf.

Drukriolering

De meeste panden in het buitengebied en een aantal afgelegen panden binnen de bebouwde kom zijn aangesloten op een drukriolering. Kleine gemalen pompen het afvalwater weg. Vanuit uw huis loopt een vrij vervalriolering naar het gemaal. Dit gemaal staat in de buurt van uw woning en heeft aan de bovenkant een rode (waarschuwings-)lamp.

Brandt de rode lamp?

Als de rode lamp brandt, is er waarschijnlijk een storing aan het gemaal. Kijk in de pompput van het gemaal. Staat de put vol water, dan is er een storing. Het probleem ligt bij de gemeente. Bel het storingsnummer van Remondis Rioolservice (voorheen Dusseldorp): (0544) 39 55 27 (24 uur per dag). De storing wordt zo snel mogelijk verholpen.

Brandt de rode lamp niet, onderneem dan de volgende stappen:

 1. Kijk in de pompput van het gemaal. Staat de put vol water, dan is er een storing. Het probleem ligt bij de gemeente. Bel het storingsnummer van Remondis Rioolservice (voorheen Dusseldorp): (0544) 39 55 27 (24 uur per dag). De storing wordt zo snel mogelijk verholpen. Staat de put niet vol met water, dan is er waarschijnlijk een verstopping. Ga door naar stap 2.
 2. Zoek het onstoppingsstuk. In de afvoer van uw huis naar het gemeenteriool, zit op maximaal 40 meter vanaf uw woning een ontstoppingsstuk. Deze moet u vrij graven. Weet u niet waar het onstoppingsstuk zit? De gemeente weet dit meestal wel. U kunt ons tijdens onze openingstijden bereiken via 14 0575. U kunt ook een ontstoppingsbedrijf vragen het ontstoppingsstuk vrij te graven. Eventuele kosten die u maakt voor het vrij (laten) graven van het ontstoppingsstuk betaalt u zelf.
 3. Staat de rioolbuis bij het ontstoppingsstuk:
  • vol met water? Dan zit de verstopping in ons deel van de leiding, of het gemaal doet het niet (bijvoorbeeld door stroomuitval, waardoor de rode lamp ook niet brandt). Neem contact op met Remondis Rioolservice via 0544 – 39 55 27 (24 uur per dag). De storing wordt zo spoedig mogelijk verholpen.
  • niet vol met water? Dan zit de verstopping op uw eigen terrein, tussen het ontstoppingsstuk en de riolering in het gebouw. U moet de verstopping zelf oplossen of een verstoppingsbedrijf inschakelen om dit voor u te doen. De kosten betaalt u zelf.

IBA

Heeft u een storing of lozingsprobleem? Bel dan het storingsnummer van Lutra Milieusystemen, via 032 – 13 16 161 (24 uur per dag). De storing wordt zo snel mogelijk verholpen. Krijgt u geen gehoor? Bel dan de gemeente Zutphen via 14 0575.

Meer informatie

 • Riolering (problemen en oplossingen), verschillen in water, water in de tuin en veel meer op Riool.info.