Subsidie voor afkoppelen regenwater van riolering

Regen is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp in de riolering verdwijnt om te worden gezuiverd. De gemeente geeft daarom subsidie als u de afvoer van hemelwater van het dak wilt ‘afkoppelen’ van de riolering. De subsidie is maximaal € 8 per m2 dakoppervlak.

Voorwaarden

  • De regenpijp is nu nog aangesloten op het openbaar gemengd riool en niet al eerder afgekoppeld.
  • Het dakoppervlak waar het om gaat is minimaal 25 m2.
  • Het moet duidelijk zijn wat er met het regenwater gebeurt na afkoppeling van de regenpijp. Het moet bijvoorbeeld kunnen infiltreren in uw eigen tuin en het mag geen negatief effect hebben op de omgeving. In de folder Regenwater in de tuin (2,3 MB) leest u hoe u met de ‘emmerproef’ kunt controleren of de bodem geschikt is om het water op te nemen.
  • Alleen bestaande panden komen in aanmerking voor subsidie.

Aanvragen

Subsidie kunt u direct aanvragen met het online formulier afkoppelen hemelwater van riolering.

Goed om te weten

Deelt u uw regenpijp met de buren? Overleg dan met hen over uw plannen. U kunt ook samen met de buren een aanvraag indienen.

Meer informatie

Op Riool.info leest u meer over hoe u regenwater probleemloos kunt verwerken in de tuin.

Subsidieplafond

Voor de subsidie Afkoppelen hemelwaterafvoer is in 2020 €30.000 beschikbaar.