Snippergroen

Woont u in de Zuidwijken en grenst uw tuin aan een groenstrook van de gemeente? Dan kunt u misschien deze grond kopen om uw tuin uit te breiden en daarmee uw woongenot te vergroten. Zo'n groenstrook heet 'snippergroen'.

Op verschillende plekken in de gemeente maken bewoners al bewust of onbewust gebruik van zo'n groenstrook. Bijvoorbeeld door het stukje grond bij hun tuin te trekken. Het grondgebruik willen wij officieel vastleggen in een overeenkomst. Daarom zijn we gestart met een proef in de Zuidwijken. De bewoners die een groenstrook gebruiken, krijgen van ons de gelegenheid om de grond te legaliseren. We zijn gestart in De Waarden en de Weerdslag. Nu volgen de andere straten in de Zuidwijken. Later bekijken we of dit voor de hele gemeente geldt. Het bedrijf Metafoor Vastgoed voert deze proef voor ons uit.

Beginnen op kleine schaal

Wij hebben onderzocht welke bewoners in de Zuidwijken privé gebruik maken van gemeentegrond zonder dat daar een overeenkomst over is afgesloten. Als dit ook voor u geldt, ontvangt u van ons een brief. In de meeste gevallen kan de grond verkocht worden. Dit zijn in ieder geval geen stukken grond waar wij andere plannen mee hebben, of die voor ons heel belangrijk zijn.

Er kunnen specifieke voorwaarden gelden waardoor grond niet verkocht kan worden. De “Beleidsnotitie Snippergroen Gemeente Zutphen” geldt als leidraad bij de beoordeling of koop mogelijk is. In sommige gevallen is maatwerk vereist. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van kabels, leidingen of rioolbuizen in de grond die bereikbaar moeten zijn voor de gemeente of nutsbedrijven. Wanneer groen valt onder structureel of ecologisch groen of wanneer door verkoop afbreuk gedaan zou worden aan de kwaliteit van de openbare ruimte of een zicht- of doorkijkfunctie heeft is het niet mogelijk dit aan te kopen.

In de afgelopen periode hebben we 120 adressen in De Waarden en Weerdslag aangeschreven. Volgens de planning worden de andere straten in de Zuidwijken aangeschreven.

Heeft u geen brief ontvangen, maar wilt u wel grond kopen? U kunt via het digitale formulier aankoop gemeentegrond aangeven of u een groenstrook wilt kopen.

Waarom doen wij dit?

Het privégebruik van gemeentegrond is niet eerlijk tegenover bewoners die wel betalen voor het gebruik van een strook grond. Zij hebben gemeentegrond gekocht en in sommige gevallen gehuurd. Tot nu toe is er niet of nauwelijks opgetreden tegen het gebruik van snippergroen zonder overeenkomst. Nu vinden wij het belangrijk om dit wel te doen.

Soms leidt het ‘oneigenlijk gebruik’ tot ongewenste situaties. Als de ene inwoner wel een groenstrook gebruikt en de buren niet, ontstaan er kleine stukjes openbaar groen of ongelijke randen. Dit ziet er niet alleen rommelig uit, het maakt ook het onderhoud van het openbaar groen eromheen moeilijker. Het is voor ons van belang om in de toekomst het openbaar groen goed te beheren en te beschermen.

Wanneer verkoop van de grond mogelijk is, willen wij het graag verkopen zodat het gebruik ervan legaal is, en er voor alle partijen duidelijkheid is.

Niet mee eens

Wij hebben ons bij de inventarisatie naar het gebruik van gemeentegrond gebaseerd op de informatie uit de openbare registers en gegevens van het Kadaster. Bent u van mening dat u ondanks onze gegevens toch eigenaar bent van de betreffende grond, neem dan contact met ons op.

Informatie over verjaring van gemeentegrond.

Meer informatie en contact

Bekijk de vragen over snippergroen of neem contact met ons op. Het projectteam van Metafoor Vastgoed is in de zomer beperkt bereikbaar: alleen op vrijdag 10 augustus en donderdag 30 augustus. Telefoonnummer 14 0575 (zonder kengetal). U kunt ons natuurlijk ook e-mailen of schrijven.

Beleidsnotitie Snippergroen (pdf, 863KB)