Veelgestelde vragen maaibeleid

Om meer biodiversiteit te krijgen, maaien wij minder vaak binnen de gemeente. Door het groen anders in te richten en bermen uit te breiden, kunnen er plantensoorten groeien waar bijen en vlinders op af komen. Het kan zijn dat u hier vragen over heeft. Daarom hebben we de belangrijkste onderwerpen voor u op een rij gezet.

Waarom maait de gemeente minder?

Biodiversiteit willen we graag behouden en bevorderen. Door minder vaak te maaien, kunnen er veel verschillende grassen, bloemen en kruiden groeien. Dit zorgt voor een verbetering van de flora en fauna in het stedelijk gebied. Naast het minder maaien, zaaien wij ook speciale zaadmengsels in om de biodiversiteit te bevorderen.

Wat maaien we wel?

We maaien voornamelijk stukken vanwege de verkeersveiligheid en de stukken waarin veel grassen zitten. Grassen zorgen namelijk voor begroeide bermen.
Naast dat we zelf maaien, begrazen ook de schapen 5 hectaren gras.

Hoe vaak per jaar maait de gemeente?

We hebben 3 maairondes per jaar. Dit betekent niet dat alle plekken 3 keer per jaar gemaaid worden. De rondes zijn namelijk op verschillende typen bermen gericht:

  • Maaironde 1:
    De eerste maaironde wordt vroeg in het jaar uitgevoerd. In maart zijn een aantal bermen gemaaid die in de winter 2019/2020 zijn blijven staan. De overwinteringsplekken zijn belangrijk voor de flora en fauna.
  • Maaironde 2:
    De tweede maaironde is een kleine ronde en is gericht op de verkeersveiligheid en een aantal stukken met teveel grassen. Van te voren maakt de groenbeheerder een ronde en wordt er bepaald welke bermen er gemaaid worden. Ongeveer 25 tot 30% van de bermen wordt gemaaid.
  • Maaironde 3:
    De derde maaironde is, afhankelijk van het weer en beeld, in oktober. Ook deze maaironde is op aanwijzing van de beheerder. Ongeveer 40% tot 60% van het gewas blijft staan. Hierdoor zijn er weer voldoende overwinteringsplekken voor de flora en fauna.

Bermen in het buitengebied

De bermen in het buitengebied worden nu alleen gemaaid vanwege verkeersveiligheid. In oktober / november wordt een aantal bermen gemaaid. Ook daarbij blijft ongeveer 50% van het gewas staan.

Hoe zit het met de verkeersveiligheid?

Bermen bij verkeer- en uitzichthoeken (bijvoorbeeld bij kruispunten) maaien wij 2 tot 3 keer per jaar. Ook hier maken we eerst een rondgang om te bepalen of de plekken gemaaid moeten worden. Dit is afhankelijk van de groei van het gewas.  

Waar kan ik een melding maken over het maaien?

Wilt u toch een melding maken over het maaien? Dan kan dit via het formulier Melding openbare ruimte op onze website.

Foto's

Maaien van de rand:

Maaimachine maait de randen

Door minder vaak te maaien, kunnen er veel verschillende grassen, bloemen en kruiden groeien. Dit zorgt voor een verbetering van de flora en fauna in het stedelijk gebied. Naast het minder maaien, zaaien wij ook speciale zaadmengsels in om de biodiversiteit te bevorderen.

Kruiden in de berm

Kruiden in de berm