Duurzame energie

  • Windenergie

    Windenergie is een schone duurzame energiebron. In Zutphen staan op bedrijventerrein De Mars 3 windturbines. Er zijn plannen voor nog eens 3 turbines.

  • Zonnepanelen

    Wilt u zonne-energie opwekken? Misschien zijn er mogelijkheden op uw eigen dak. Als zelf zonne-energie opwekken niet kan, zijn er ook mogelijkheden om samen zonne-energie op te wekken.