Duurzame energie

  • Zonnepanelen

    Wilt u zonne-energie opwekken? Misschien zijn er mogelijkheden op uw eigen dak. Als zelf zonne-energie opwekken niet kan, zijn er ook mogelijkheden om samen zonne-energie op te wekken.

  • Windenergie

    Windenergie is een schone duurzame energiebron. In Zutphen staan op bedrijventerrein De Mars 3 windturbines. Vier energiecoöperaties uit de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen hebben het plan om in de regio Stedendriehoek een windenergieproject te realiseren. Hieronder leest u er meer over.