Biomassacentrale

Er zijn plannen om een biomassacentrale te bouwen op bedrijventerrein De Mars.

De provincie heeft voor de Biomassacentrale op Fort de Pol een vergunning verleend in het kader van de Natuurbeschermingswet. Tegen deze vergunning is beroep aangetekend, waardoor de procedure nog loopt.

Eerder is ook beroep aangetekend tegen de verleende omgevingsvergunning. In 2016 won de gemeente Zutphen het hoger beroep, waardoor de omgevingsvergunning blijft staan.