Windenergie

Windenergie is een schone duurzame energiebron. In Zutphen staan op bedrijventerrein De Mars 3 windturbines. Er zijn plannen voor nog eens 3 turbines.

Bij schone energieopwekking, dus zonder uitstoot en verontreiniging, spreken we van duurzame energie. Een vorm van duurzame energie is windenergie.

IJsselwind

Vier energiecoöperaties uit de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen willen in de regio Stedendriehoek een windenergieproject realiseren. Brummen Energie, Lochem Energie, Energierijk Voorst en ZutphenEnergie (voorheen ZET) hebben zich verenigd in IJsselwind BV. IJsselwind wil op coöperatieve wijze een aantal windmolens bouwen en in gebruik nemen. Op coöperatieve wijze wil zeggen: van burgers en voor burgers. Iedereen kan meedoen in het project en groene stroom krijgen uit de windmolens. Verder is het de bedoeling dat een deel van de winst terug gaat naar het gebied. IJsselwind wil hierover afspraken maken met omwonenden, dorps-/wijkraden en verenigingen.

Het plan

De energiecoöperaties/IJsselwind hebben onderzoek gedaan naar mogelijke windmolenlocaties in de regio. Daarbij is gekeken naar wet- en regelgeving (belemmeringenonderzoek). Dat leverde een klein aantal gebieden op. Het gebied rond de Mars/Twentekanaal blijkt hiervoor het meest geschikt. IJsselwind heeft de vier gemeenten aangegeven dat zij in dit gebied windmolens wil plaatsen. IJsselwind deed onderzoek, sprak met grondeigenaren en direct omwonenden en organiseerde informatieavonden over de planvorming. Nu ligt er een plan om 1 windmolen te plaatsen in het noorden van bedrijventerrein de Mars en 2 direct over het Twentekanaal.

Te ondernemen stappen

De haalbaarheid van het plan wordt nu onderzocht. IJsselwind stelt een bedrijfsplan en een milieueffectrapportage op. Als eerste stap is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. De gemeenten hebben aangedrongen op een draagvlakonderzoek en hebben dit uit laten voeren door onderzoeksbureau Enneüs. Op basis van de uitkomsten van deze rapportages en onderzoeken besluiten de energiecoöperaties of ze met het plan door willen gaan. Vervolgens besluit de gemeente of ze het project verder doorzet en ondersteunt. Daarna volgt er nog een bestemmingsplanprocedure. Die is nodig om de bouw van de windmolens mogelijk te maken.

Meer informatie

Meer informatie over het draagvlakonderzoek

Verdere informatie over het project kunt u vinden op de website van IJsselwind. http://www.ijsselwind.nl/