Draagvlakonderzoek

De gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen zijn voorstander van energie die duurzaam wordt opgewekt. Het past in het streven klimaatneutraal te willen zijn. De gemeenten hebben samen een onafhankelijk onderzoek laten doen naar draagvlak voor de eventuele komst van de 3 windmolens. Onderzoeksbureau Enneüs voerde het onderzoek uit.

Draagvlak

Het onderzoek moet een zo onafhankelijk mogelijk beeld geven in hoeverre inwoners voor of tegen de windmolens en het plan van IJsselwind zijn en welke argumenten zij daarvoor hebben. Een grote groep inwoners in een ruime straal rond de windmolenlocaties wordt is daarvoor benaderd en geënquêteerd.

Werkgroep

Het onderzoek is onafhankelijk. Om toch betrokkenheid bij het onderzoek te organiseren, werkt Enneüs gedurende het onderzoek met een klankbordgroep van stakeholders. IJsselwind, Eefde Tegenwind, Waterschap Rijn en IJssel en ambtenaren van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen zijn hiervoor uitgenodigd. De groep functioneert zo als klankbord en adviesgroep; maar neemt geen besluiten over de onderzoeksaanpak.

Vragen en antwoorden draagvlakonderzoek lezen

Het onderzoeksrapport lezen

Draakvlakonderzoek IJsselwind (pdf, 2MB)

Bijlagen Draagvlakonderzoek IJsselwind (pdf, 2.1MB)