Vragen en antwoorden draagvlakonderzoek

Hier leest u de vragen en antwoorden van het onafhankelijk draagonderzoek plan IJsselwind.

1. Wie is opdrachtgever van het draagvlakonderzoek?

Gemeente Lochem, mede namens de gemeenten Brummen en Zutphen. Dit gebeurt op verzoek van initiatiefnemer IJsselwind. De gemeenteraden van Brummen, Lochem en Zutphen hebben hiermee ingestemd.

2. Wie voert het onderzoek uit?

Het Groningse onderzoeks- en adviesbureau Enneüs. Dit bureau heeft ervaring met diverse draagvlakonderzoeken in opdracht van gemeenten, andere instanties en bedrijven.

3. Hoe is het bureau geselecteerd?

Via een meervoudige, onderhandse aanbesteding. Vier onafhankelijke onderzoeksbureaus zijn geselecteerd.  Drie bureaus hebben offerte uitgebracht en twee daarvan hebben hun aanpak gepresenteerd. Hieruit is Enneüs gekozen.

4. Wie selecteerde het onderzoeksbureau?

De wethouders Duurzaamheid  van Brummen, Lochem en Zutphen, nadat zij kennis genomen hadden van de onderzoeksvoorstellen van de bureaus.

5. Waarom wordt het draagvlakonderzoek gehouden?

Vier lokale energiecoöperaties, verenigd in het burgerinitiatief IJsselwind, willen een coöperatief windmolenpark van 3 molens realiseren in het gebied de Mars/Twentekanaal in Zutphen. De eventuele komst van nieuwe windmolens heeft ruimtelijke en landschappelijke gevolgen.

De gemeentebesturen willen dat bewoners binnen een straal van 5 kilometer rondom het beoogde plangebied hun inbreng kunnen leveren door een zorgvuldig proces (IJsselwind) en een onafhankelijk draagvlakonderzoek (gemeenten). Het gaat om bewoners uit de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen.

Het onderzoek geeft inzicht in het draagvlak van de 3 windmolens. Het maakt ook helder hoe deze bewoners aankijken tegen zaken als de hoogte van de windmolens, de opbrengsten die terugvloeien naar het gebied en welke invloed dergelijke factoren hebben op het draagvlak.

6. Wanneer is er sprake van draagvlak?

Het onderzoek geeft straks een beeld van de argumenten aangedragen door voor- en tegenstanders en de neutrale middengroep en de mate waarin deze argumenten voorkomen. Het onderzoek geeft dus, naast het percentages over voor- tegenstanders en neutraal gestemden, ook kwalitatieve informatie.  

7. Wat maakt het draagvlakonderzoek onafhankelijk?

  • Het feit dat initiatiefnemer IJsselwind het onderzoek niet zelf uitvoert
  • Het feit dat onderzoek wordt verricht door een bureau dat geen connecties heeft met het gebied/ het initiatief
  • Het feit dat het onderzoeksbureau Enneüs geen enkel belang heeft bij de uitkomsten van het onderzoek

8. Wie ontvangt de uitkomsten?

De gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen, en initiatiefnemer IJsselwind.

9. Wat gebeurt er met de uitkomsten?

Het draagvlakonderzoek is één van de 3 onderdelen van het haalbaarheidsonderzoek. Haalbaarheidsonderzoek = mer + draagvlakonderzoek + businesscase/ participatiemodel. IJsselwind legt het haalbaarheidsonderzoek voor in de 4 afzonderlijke algemene ledenvergaderingen van BrummenEnergie, EnergieRijk Voorst, LochemEnergie en ZutphenEnergie. Deze worden in mei en begin juni gehouden. Bij een “Go” van IJselwind bereiden colleges raadsvoorstel voor over vervolgfinanciering aan IJsselwind. Ook wordt bij een “Go” van IJsselwind er een bestemmingsplanprocedure gestart. Het is aan de gemeenteraad van Zutphen om daarover te besluiten omdat de beoogde locatie van de windmolens op Zutphens grondgebied is.

10. Wie kan meedoen aan het draagvlakonderzoek?

Bewoners uit de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen die binnen een straal van 5 kilometer wonen om de mogelijke windmolenlocaties. Een deel van de inwoners ontvangt een brief met een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Zie vraag 12.

11. Hoeveel vragenlijsten worden er verstuurd?

Er worden circa 7600 vragenlijsten verstuurd.

12. Hoe ziet de steekproef eruit?

Uitgangspunt zijn de beoogde locaties van de 3 windmolens. Hier zijn cirkels getrokken in een straal van 750 meter, 2 kilometer en 5 kilometer.

  • Huishoudens binnen 750 meter krijgen een uitnodiging voor een keukentafelgesprek. Een onderzoeker van Enneüs neemt de vragenlijst met hen door.
  • Huishoudens in de straal 750 meter tot 2 kilometer worden uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek.
  • Uit de straal 2 tot 5 kilometer ontvangt een representatieve steekproef huishoudens de vragenlijst.

13. Ontvangen alle deelnemers dezelfde vragenlijst?

Ja. Enkel huishoudens in een straal van 750 meter rondom de beoogde locaties, wordt een face-to-face interview aangeboden. Zij wonen er het dichtste op en de eventuele komst van windmolens heeft voor hen de meeste impact.

14. Wanneer kunnen mensen een vragenlijst verwachten?

In de loop van februari worden de vragenlijsten verstuurd en worden direct omwonenden uitgenodigd voor de interviews.

15. Wanneer is het onderzoek klaar?

Het onderzoek is klaar in april 2017.

16. Ik heb nog meer vragen, aan wie kan ik die stellen?

Die kunt u stellen aan mevrouw M. Mentink: m.mentink@lochem.nl, telefoon (0573) 289 222.