Energiebeleid gemeente

  • Beleidsplan Zutphen energieneutraal

    Zutphen wil energieneutraal worden. Dit betekent: in Zutphen zo min mogelijk energie verbruiken en de energie die nodig is zoveel mogelijk duurzaam en binnen de gemeentegrenzen opwekken. In een beleidsplan is beschreven hoe Zutphen energieneutraal wil worden. Hier leest u wat er in het beleidsplan staat.

  • Stand van zaken Zutphen Energieneutraal

    pdf, 685kB

    Een rapportage van de stand van zaken van de ambitie Zutphen energieneutraal 2030. Elk jaar bekijken we waar we staan op weg naar een energieneutrale gemeente. We zijn begonnen met meten in 2008. Deze rapportage laat opnieuw een afname in het energieverbruik zien en een toename in de lokale opwekking van duurzame energie.