Beleidsplan Zutphen energieneutraal

Zutphen wil energieneutraal worden. Dit betekent: in Zutphen zo min mogelijk energie verbruiken en de energie die nodig is zoveel mogelijk duurzaam en binnen de gemeentegrenzen opwekken. In een beleidsplan is beschreven hoe Zutphen energieneutraal wil worden. Hier leest u wat er in het beleidsplan staat.

Energieverbruik

De bedrijven en instellingen zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van het totale energieverbruik in de gemeente Zutphen. Het energieverbruik in woningen is goed voor eenderde van het totaalverbruik. Verkeer en vervoer verbruiken bijna een kwart van het totaalverbruik.

Energiezuinige plannen

Om het uiteindelijke doel: Zutphen energieneutraal, te realiseren heeft de gemeente een start gemaakt met een uitvoeringsplan tot en met 2013 met een doorkijk naar de jaren daarna. De resultaten worden jaarlijks aan de gemeenteraad voorgelegd en zo nodig wordt het plan aangepast. In het uitvoeringsplan staan plannen op het gebied van:

  • samenwerken;
  • energiezuinige monumenten;
  • energiezuinig bouwen;
  • energiezuinig wonen;
  • energiezuinig ondernemen;
  • verkeer en vervoer;
  • communicatie;
  • energiebesparing door de gemeente zelf;
  • duurzame energie opwekken.

Daarnaast staan in het programma Zutphen energieneutraal 2013-2017 6 projecten en maatregelen die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan Zutphen energieneutraal.

Beschrijving van plannen

Hieronder leest u een aantal energieplannen van de gemeente Zutphen:

Samenwerken

De gemeente sluit zich aan bij samenwerkingsverbanden, met onder andere bedrijven, netwerkbeheerders, woningcorporaties en andere gemeenten in de regio. Voorbeelden van samenwerking zijn de Cleantech Regio, Cleantech Center, en de samenwerking tussen banken, het Plein en bouwers in het project Energetisch Renoveren Woningen Zutphen.

Energiezuinig wonen

Afspraken met woningcorporaties over renovatie en isolatie moeten zorgen voor minder gasverbuik bij huurwoningen. De gemeente heeft in de periode 2011-2015 subsidies verleend voor woningisolatie. Er loopt in Zutphen een proef met het Woningabonnement.

Energiezuinig ondernemen

Ondernemers kunnen korting krijgen op de grondprijs (Revelhorst 3) bij energiebesparende maatregelen. Er is een fonds voor startende, innovatieve en duurzame ondernemers.

Innovatie

De gemeente heeft een fonds opgericht voor startende innovatieve en duurzame ondernemers.

Evaluatie

De gemeente evalueert jaarlijks de voortgang van Zutphen Energieneutraal. De evaluatie geeft aan hoeveel energie er is bespaard en duurzaam is opgewekt, en wat de plannen zijn voor de komende jaren.

Meer informatie