Financieren van energiemaatregelen

Wilt u uw woning energiezuiniger maken en wilt u weten hoe u dit kunt betalen? Hieronder leest u de meest gangbare manieren om uw investering te financieren.

Zelf investeren

Eigen geld

Heeft u spaargeld, dan kunt u dat investeren in uw huis. U ontvangt dan geen spaarrente meer over dit geld. Uw kosten zijn dan gelijk aan de gemiste spaarrente. Als u geld heeft of kunt vrijmaken, is dit de meest aantrekkelijke manier van financieren.

Geld lenen

U kunt geld lenen bij een bank of u kunt uw hypotheekadviseur vragen of uw hypotheek ruimte geeft om extra geld te lenen voor uw woning. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Consumptief krediet: een persoonlijke lening bij een bank. Dit krediet heeft vaak een stevig rentepercentage, dat niet fiscaal aftrekbaar is.
  • Hypothecair krediet: dit betekent dat u extra hypotheek opneemt. De rente is (onder bepaalde voorwaarden) fiscaal aftrekbaar.
  • Groenhypotheek: deze hypotheekvorm geeft soms rentekorting bij het energiezuinig maken van uw huis.
  • Nationale Hypotheekgarantie (NHG): u mag voor een energiezuinige woning meer lenen dan normaal: i.p.v. 100% mag u 106% van de marktwaarde van de woning, na verbouwing, lenen. Bij de aankoop van een energieneutrale woning mag daarnaast tot € 25.000,- buiten beschouwing worden gelaten voor het bepalen van de financieringslast. Actuele informatie vindt u op de website van het NHG.
  • Nationaal Energiebespaarfonds: sinds 21 januari 2014 geeft het Rijk de mogelijkheid om een lening af te sluiten tegen een aantrekkelijke rente voor het nemen van energiemaatregelen. Meer informatie vindt u op Energiebespaarlening.nl.

Een ander investeert voor u

Als u zelf geen geld heeft, kunt vrijmaken of niet (extra) wilt lenen, dan kunt u een ander voor u laten investeren.

  • Leasen: bij deze vorm doen marktpartijen de investering voor u en u least (huurt) bij deze marktpartij. Leasen kan voordelig zijn, omdat leasemaatschappijen vaak groot inkopen en belastingvoordelen hebben, die u als consument niet hebt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij zonnepanelen.
  • Woningabonnement: met het Woningabonnement investeert u niet zelf, maar betaalt u de energiemaatregelen terug uit de besparing op uw energierekening. De energiemaatregelen zijn helemaal afgestemd op uw woning en wensen. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld woningisolatie, dubbel glas, zonnepanelen, zonneboiler of warmtepomp, maar ook aan bijvoorbeeld een energiezuinige wasmachine. Bij het Woningabonnement wordt uw woning verduurzaamd en krijgt u jarenlang de zekerheid over de energieprestaties en onderhoud van de energiemaatregelen.

Subsidie

U kunt subsidie krijgen voor het isoleren van uw woning via de Subsidie energiebesparing eigen huis van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook kunt u via het Nationaal Energiebesparingsfonds een lening krijgen voor het energiezuinig maken van de woning. Daarnaast kunt u via het ministerie van EZ een bijdrage ontvangen voor de aanschaf van energiezuinige warmtesystemen. Op dit moment zijn er geen subsidiemogelijkheden voor zonnepanelen in Zutphen.

Meer informatie, rekenvoorbeelden en bespaarmogelijkheden

Milieucentraal.nl: rekenvoorbeelden op basis van een gemiddelde woning. Uw situatie kan hiervan verschillen.

Zoekuwenergielabel.nl: geeft het (voorlopig) energielabel van uw eigen woning. Een beter energielabel verhoogt de waarde van uw huis. Ieder huis heeft sinds 2015 een (voorlopig) energielabel.

Regionaal Energieloket: geeft u de mogelijkheid om per mogelijke verbetering aan uw woning te zien hoeveel u bespaart en hoe groot de investering is.