1e bijeenkomst Zutphen van de Toekomst

Twaalf actieve bewoners informeren in Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark hun buren over de aardgasvrije toekomst. Zij hebben het initiatief genomen voor vier startbijeenkomsten waarvoor zij hun buren persoonlijk uitnodigen.

Bijeenkomst in Rode KruisgebouwEr zijn 4 startbijeenkomsten gepland. De actieve bewoners hebben een Werkgroep Energie gevormd en gaan alle deuren langs. Als eerste waren bewoners van het voorste deel van de Voorsterallee, de Van Drinenstraat en de Gijsbert van Oostveenstraat aan de beurt. Zij troffen elkaar woensdag in het Rode Kruisgebouw om te worden bijgepraat over Zutphen van de Toekomst

Goede buur

‘Goede buur,’ begint de uitnodiging die ambassadeur Hans Wentzel bij zijn buren in de bus deed. Maar eerst belde hij bij hen allemaal aan om ze persoonlijk uit te nodigen, te vragen wat ze al weten van het onderwerp, en wat hun vragen zijn.
“Vijfenzestig adressen,” vertelt hij, “al waren ze niet allemaal thuis. Voor mij is het belangrijk dat de wijk meer en beter geïnformeerd wordt.” Peter Steerneman van de ZutphenEnergie kan zich daar helemaal in vinden. “Je denkt: ik stel even 10 minuten een paar vragen, maar je bent al snel een half uur aan de praat. Het onderwerp staat tegenwoordig elke week wel in de krant. De algemene tendens is: van mij hoeft het niet. Maar het gaat gewoon wel gebeuren.”

Bijeenkomst in Rode Kruisgebouw 2Goed geïnformeerd

De 15 aanwezigen zijn al behoorlijk op de hoogte. Ze kennen de laatste uitspraken van minister Wiebes, de stand van zaken van de saldering van zonnepanelen, de prijs van een ledlamp en de mazen in het Bouwbesluit. De vragen zijn deels persoonlijk van aard: ‘wat moet ik als mijn cv-ketel nu stuk gaat?’ en deels technisch: ‘hoeveel zonnepanelen heb ik nodig, wat is het rendement?’

De aanwezigen krijgen informatie toegemaild en worden uitgenodigd om een volgende keer de diepte in te gaan. Want uiteindelijk is het doel: een plan voor een aardgasloos Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark -en uiteindelijk voor alle wijken in Zutphen.

Meer informatie

Na deze bijeenkomst volgen startbijeenkomsten in nog 3 buurten:

  • 24 april: een deel van de Sonnenbegstraat/ achterste deel Voorsterallee en de Kerkepad/Wijhofstraat 
  • in mei, datum volgt: de flats Berkelpark en de Van Essenstraat, Van Suchtelenstraat en Stuurmanstraat

Alle bewoners in de buurten Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark worden persoonlijk benaderd.
Meer weten? Mail: zutphenvandetoekomst@zutphen.nl.