Belangstelling voor duurzame huizen

Dit jaar deed Zutphen op 2 en 9 november voor het eerst mee aan de Duurzame Huizen Route. Zutphenaren met verduurzamingsplannen namen een kijkje in huizen van plaatsgenoten.

Er staan inmiddels 13 Zutphense huizen op, waaronder ons gemeentehuis.
Zowel landelijk als in Zutphen was de huizenroutegeslaagd. In Zutphen waren er 110 bezoekers, verspreid over 9 huizen. Met een gemiddelde van 12 bezoekers per woning is dat boven het landelijk gemiddelde van 10.
De organisatie verneemt geregeld dat er daarnaast buiten de ‘officiële’ bezoekmomenten nog afspraken worden gemaakt en vragen worden gesteld, en dat mensen ook door het lezen van bijvoorbeeld interviews geïnspireerd raken.

Meer weten of meedoen?
Hebt u zelf uw huis verduurzaamd of wilt u dit juist nog gaan doen? De website van de Duurzame Huizen Route kan helpen. Hier vindt u tips van andere huiseigenaren en kunt u uw vragen stellen.
Omgekeerd kunt u anderen adviezen geven. Daarnaast is er eens per jaar de Duurzame Huizen Route. U kunt dan verduurzaamde huizen bekijken, als u hiervoor een afspraak hebt gemaakt. Wanneer u ook anderen wilt helpen met uw ervaringen bij het energiezuiniger maken van uw huis, kunt u zich aanmelden. Uw huis hoeft zeker niet al compleet duurzaam te zijn om dit te doen. Elke aanpassing aan uw huis waarover u een andere inwoner iets kunt vertellen, is meegenomen. Kijk op www.duurzamehuizenroute.nl/zutphen.

Duurzame Huizen Route