Cijfers energie en uitstoot op een rij

Zutphen heeft relatief weinig auto’s voor het aantal inwoners. Uit het, onlangs gepubliceerde document ‘Feiten en Cijfers 2018’ blijkt dat er per 1000 inwoners 438 auto’s in bezit zijn en dat is minder dan gemiddeld. De CO2-uitstoot is relatief laag en er wordt meer windenergie dan zonne-energie opgewekt.

Van die auto’s zijn er steeds meer hybride en elektrisch en inmiddels zijn er 27 openbare oplaadpalen voor elektrische auto’s.

Het gasverbruik is in Zutphen licht toegenomen, terwijl het elektriciteitsverbruik licht daalde. De gemiddelde CO2-uitstoot bleek nagenoeg gelijk. Op de gemeente Voorst na, stoot Zutphen per inwoner van de regio het minste CO2 uit. Per inwoner wordt meer energie opgewekt door wind dan door zon.

Als het om afval gaat werd er net iets meer gescheiden aangeleverd door huishoudens. Alle statistische gegevens van de gemeente Zutphen staan in het document op een rijtje. Cijfers over bevolking, leefomgeving, milieu, afval, onderwijs, cultuur, werk, inkomen, en zorg en welzijn van 2018. Het document is hier te vinden.

laadpaal