Plannen voor een warmtenet in de buurt Helbergen

Onze gemeente heeft een rijksbijdrage aardgasloze wijk aangevraagd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Met behulp van deze rijksbijdrage willen we, samen met woonbedrijf ieder1 en Waterschap Rijn en IJssel, ruim 700 woningen in de buurt Helbergen aansluiten op een warmtenet. Helbergen kan een voorbeeldwijk worden om vanuit hier het warmtenet uit te breiden in het Waterkwartier. De start van het project hangt af van de eventuele toekenning van de rijksbijdrage. De aanvraag past binnen de ambitie van onze gemeente dat in 2030 woningen en bedrijven energieneutraal zijn.

Een warmtenet is een andere manier om huizen en kraanwater te verwarmen. Een warmtenet is vergelijkbaar met een stadsverwarming. Het kan gebruikt worden om hele straten en wijken aardgasvrij te maken. Wij verwachten in de zomer van 2020 meer duidelijkheid te krijgen over de eventuele toekenning van de rijksbijdrage.

Onderzoek warmtenet Helbergen

Een jaar geleden zijn onze gemeente en woonbedrijf ieder1, samen met Rijkswaterstaat, Alliander en Waterschap Rijn en IJssel, gestart met een onderzoek naar het gebruik van warmte uit het oppervlaktewater van de IJssel. Hieruit is gebleken dat de warmte uit het water van de IJssel gebruikt kan worden om woningen te verwarmen. Wethouder Harry Matser: “Het project zal na toekenning van de rijksbijdrage in het najaar van start gaan. We gaan dan als allereerste met inwoners in gesprek over wat dit voor hen betekent. Daarbij kijken we ook naar oplossingen voor sociale- en maatschappelijke problemen in de wijk. Daarnaast biedt het warmtenet project kansen voor werkgelegenheid in de energietransitie. Deze ontwikkelingen passen binnen de plannen voor een duurzame en aardgasvrije toekomst voor Zutphen. Een belangrijke opdracht bij het ontwikkelen van een warmtenet is dat de energierekening van inwoners niet hoger mag worden.”

Helbergen als voorbeeldwijk

De ligging aan de IJssel biedt kansen om de warmte te vervoeren via ondergrondse leidingen. Het water van de IJssel is relatief warm en kan daarom gebruikt worden om de huizen te verwarmen. Daarnaast is deze buurt is het ideale startpunt, omdat Helbergen midden in Zutphen ligt. De gemeente en woonbedrijf ieder1 combineren de uitvoering van dit project met andere werkzaamheden in de wijk, zoals het vervangen van het riool en het afkoppelen van hemelwater. Inwoners van de betreffende buurt hebben afgelopen week een flyer ontvangen met meer informatie over het onderzoek en de plannen. Afhankelijk van de toekenning van de rijksbijdrage, worden inwoners dit najaar uitgenodigd om mee te denken over de doorontwikkeling van het eventuele warmtenet.