Virtuele Wijk van de Toekomst: de opbrengst

Hoe komen bewoners in beweging om hun woning te verduurzamen en van het aardgas af te halen? Wij gingen met 14 geïnteresseerde bewoners een paar avonden in gesprek om dit te onderzoeken. De opbrengst delen we graag.

Het ging over een niet-bestaande Zutphense wijk; een virtuele wijk. Daarvoor is gekozen om het gesprek veilig te maken.

Grote vraag was: wat is nodig om succesvol over te gaan naar een duurzame energievoorziening?

De Zutphenaren van de Virtuele Wijk hebben dat 3 avonden lang onderzocht. Zij vonden het onder meer belangrijk dat er niet alleen de noodzaak is om te veranderen, maar ook een ‘lonkend perspectief’.
Zoals een meer comfortabele woning, koploper zijn op het gebied van duurzaamheid, en een energiezuinige, duurzame, schone energievoorziening.

De opbrengst geeft verder inzicht in de mogelijkheden. Het gesprek is verwerkt in het document Advies bewoners Virtuele Wijk (pdfdat onder meer wordt meegegeven aan de eerste echte Zutphense buurten waar bewoners met de aardgasvrije toekomst aan de slag zijn: Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark.

bewoners van de Virtuele Wijk

Bewoners van de virtuele wijk