Zutphen op Duurzame Huizen Route

Hebt u uw huis verduurzaamd of wilt u dit juist nog gaan doen? De website van de Duurzame Huizen Route kan helpen. Hier vindt u tips van andere huiseigenaren.

U kunt via deze site ook vragen stellen over duurzamer en energiezuiniger wonen.
Omgekeerd kunt u anderen adviezen geven. Daarnaast is er eens per jaar de Duurzame Huizen Route.
U kunt dan verduurzaamde huizen bekijken, als u hiervoor een afspraak hebt gemaakt.
Dit jaar gebeurt dat op 2 en 9 november.

Meer weten of aanmelden?
Gemeente Zutphen steunt sinds kort dit initiatief.
Inmiddels zijn er al enkele Zutphense huizen op het platform te vinden. 
Wanneer u ook anderen wilt helpen met uw ervaringen bij het energiezuiniger maken van uw huis, kunt u zich aanmelden. Uw huis hoeft zeker niet al compleet duurzaam te zijn om dit te doen.
Elke aanpassing aan uw huis waarover u een andere inwoner iets kunt vertellen, is meegenomen.

Hebt u een vraag over energiezuiniger wonen of wilt u anderen helpen, kijk dan op www.duurzamehuizenroute.nl/zutphen.

Lees hier het verhaal van een Zutphense deelnemer aan de Duurzame Huizen Route.

bewoners van duurzame huizen ontmoeten elkaar