Partners

De gemeente Zutphen werkt samen met verschillende partijen aan een energieneutraal Zutphen.

Belangrijke partners in deze samenwerking zijn:
Zutphen Energie

Waterschap Rijn en IJssel

Woonbedrijf Ieder1

Alliander