Gidie Ritzerveld

Gidie is actief voor duurzaamheid en werkgelegenheid. En vooral voor de combinatie van die twee. Hij doet dat voor de Werkmakers (waarvan hij mede initiatiefnemer is) en als procesbegeleider/ondersteuner bij De Groene Marke.

WerkmakersGidie Ritzerveld

Ook in Zutphen gaan inwoners duurzamer wonen en op termijn van het aardgas af. Ofwel: de energietransitie. Gidie Ritzerveld ziet hierin kansen voor de werkgelegenheid. Hij werkt daaraan met de Werkmakers .
“We kijken nu naar de lokale energiesector. Deze sector kan veel werk verwachten door de energietransitie. Werk voor tientallen jaren, waaronder veel praktisch of ongeschoold werk. Er is nu al een tekort aan werknemers. Met de Werkmakers kijken we in een pilot, hoe we verbinding kunnen maken tussen die vraag en het aanbod. Zo kan duurzaamheid in combinatie met werkgelegenheid een breder maatschappelijk draagvlak krijgen in alle huiskamers.”

De Groene Marke

Een van de projecten waarin hij kansen ziet voor werk en duurzaamheid is De Groene Marke. De Werkmakers en ZutphenEnergie trekken hierin samen op. “Het is een sociaal en ecologisch woonproject in Zutphen-Leesten, waar we met zo’n 50 bewoners samen aan werken. We hebben ons verenigd in een coöperatieve bewonersvereniging. De meesten van ons zijn sterk betrokken bij milieu en duurzaamheid. Dat leven we zoveel mogelijk na in de praktijk.”

Samen verduurzamen

De buurtbewoners in De Groene Marke werken samen aan verduurzaming van hun woningen: “We hopen in het najaar tot concrete stappen te komen. Het streven is om zo veel mogelijk woningen van zonnepanelen te voorzien. De vorderingen gaan gestaag en gedegen met deze enthousiaste club. De Energiegroep (kopgroep) neemt het voortouw en koppelt haar bevindingen terug naar de bewoners voordat definitieve keuzes gemaakt zullen worden.”

Bewonersreis

Een belangrijk hulpmiddel dat ingezet kan worden is de bewonersreis, deze is ontwikkeld door de Werkmakers en ZutphenEnergie. "In deze reis brengen we alles in kaart: welke stappen moeten we nemen, welke systemen zijn er, welke uitvoerders, hoe regelen we de financiering, enzovoort. Dit project kan veel waardevolle ervaringen opleveren voor andere buurten die met elkaar aan de slag willen om te verduurzamen.”