Peter Brokke

“De energietransitie is echt groot. Het komt op ons af. Het staat bij wijze van spreken al bij uw voordeur,” vertelt Peter Brokke. Hij werkt voor Waterschap Rijn en IJssel aan die energietransitie.

Peter BrokkeOfwel: het overstappen van onder meer aardgas naar duurzame, schone energie.

Het waterschap beheert ons (grond)waterpeil, zuivert rioolwater en zorgt voor veilige dijken en schoon water in beken en rivieren. “We zien dat het langer droog is en als het regent komt het vaak met bakken uit de lucht, terugdringen van de CO2 uitstoot is dus ook ons belang. We nemen zelf ook verantwoordelijkheid en willen energieneutraal zijn, in 2025.

Daarom werken we aan het opwekken van duurzame energie. Energie uit zon, wind, water en vergisting (biogas) gaan we allemaal gebruiken. Voor energie uit waterkracht stellen we onze watergangen ter beschikking aan initiatieven van derden. Verder helpen we met kennis en advies. Dat is nodig, want besef wel, dat die energietransitie nu al aan het gebeuren is.”

In Zutphen werkt Waterschap Rijn en IJssel aan een manier om woonwijken te kunnen verwarmen met restwarmte van afvalwater. Dat water is afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein de Mars. 
Kijk ook op www.wrij.nl