Vragen over warmtenet Helbergen

Heeft u een vraag over de plannen voor een warmtenet in de buurt Helbergen? Hier leest u veelgestelde vragen en antwoorden.

Is het zeker dat er een warmtenet in de buurt Helbergen komt?

Onze gemeente heeft een rijksbijdrage aardgasloze wijk aangevraagd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om zo de buurt Helbergen aan te kunnen sluiten op een warmtenet. De start van het project hangt af van de eventuele toekenning van de rijksbijdrage. Onze gemeente zou in de zomer van 2020 meer duidelijkheid krijgen over de eventuele toekenning van de rijksbijdrage. Vanwege de coronacrisis is dit besluit uitgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij verwachten aan het eind van dit jaar meer duidelijkheid te krijgen over de rijksbijdrage. 

Wat moet ik op dit moment als bewoner doen? Wordt er iets van mij verwacht?  

U hoeft op dit moment niets te doen. Zodra er meer duidelijkheid is over de rijksbijdrage, nemen Woonbedrijf ieder1, gemeente Zutphen en De Werkmakers contact op met bewoners om u te informeren over de planning. Wilt u in de tussentijd meer informatie over het verbeteren van de isolatie van uw huis of andere tips om energie te besparen? Kijk dan op www.zutphenenergie.nl of www.zutphenenergie.nl. Of neem contact op met ZutphenEnergie via 0575 - 712 072.

Hoe werkt een warmtenet? 

Een warmtenet is een andere manier om huizen en kraanwater te verwarmen. Een warmtenet is vergelijkbaar met een stadsverwarming. Het kan gebruikt worden om hele straten en wijken aardgasvrij te maken.

In de flyer voor bewoners (april 2020) staat dat ik ideeën voor mijn wijk kan aandragen. Wat wordt hiermee bedoeld?

U kunt bij ideeën denken aan zaken die u wilt graag wilt verbeteren of veranderen in uw buurt.  Misschien heeft u als bewoners al ideeën voor uw wijk? Binnen dit project kunnen we samen kijken of we deze ideeën kunnen oppakken. Vanwege de coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren. Wij volgen de landelijke richtlijnen en kijken naar mogelijkheden om op een veilige manier met u in gesprek te gaan.

Wanneer starten de werkzaamheden in mijn straat?

Voordat wij starten met eventuele werkzaamheden gaan wij eerst met u, als bewoners, in gesprek. Daarnaast nodigen we bewoners uit voor een klankbordgroep. Dit is een groep bewoners die met ons mee wil denken over de kansen voor het warmtenet en ideeën in de buurt Helbergen. Vanwege de coronamaatregelen is het op dit moment helaas niet mogelijk om dit soort bijeenkomsten te organiseren. Wij volgen de landelijke richtlijnen en informeren u hier op tijd over. Woont u in een huurwoning van woonbedrijf ieder1? Wij verwachten in 2022 te starten met de voorbereiding (bijvoorbeeld het ontwerp van het warmtenet in de straat) en in 2024 met de uitvoerende werkzaamheden. Heeft u een koopwoning? We verwachten dat de uitvoerende werkzaamheden starten tussen 2025 en 2027.

Moet ik meer betalen als er een warmtenet komt?

Uw energierekening mag niet hoger worden dan wat u nu betaalt. Dit is een belangrijke opdracht bij het ontwikkelen van het warmtenet.

Waarom Helbergen als voorbeeldwijk?
  • De ligging aan de IJssel biedt kansen om de warmte te vervoeren via ondergrondse leidingen;
  • deze wijk is het ideale startpunt, omdat Helbergen midden in Zutphen ligt;
  • we combineren dit project met andere werkzaamheden in de wijk, zoals het vervangen van het riool en het afkoppelen van hemelwater;
  • wij doen ook onderzoek om de wijk prettig leefbaar te maken in de toekomst.