Waarom aardgasloos in Zutphen?

Zutphen wil energieneutraal zijn. En er zijn internationale en landelijke afspraken over een toekomst waarin we geen aardgas meer gebruiken.

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend, net als veel andere landen. Daarin spraken we af om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad.
Om dat te bereiken moet ons energieverbruik in 2050 ongeveer CO2-neutraal zijn. In de landelijke Energieagenda staat, hoe we dat gaan doen.

Aardgasloze woonwijken

Een van de manieren is: stoppen met het gebruik van aardgas. Bij de verbranding van aardgas komt namelijk CO2 vrij. De komende jaren gaat Nederland stap voor stap van aardgas naar duurzame energie. Huizen worden in de toekomst niet meer met aardgas verwarmd, en ook koken gaat dan zonder gas.

Het begin: Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark

Veel bewoners van Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark hebben de afgelopen jaren al eens subsidie aangevraagd voor het isoleren van hun woning. Zij zijn dus al bezig met verduurzaming. Ook is in die buurten veel gestandaardiseerde bouw. Daardoor is het eenvoudiger om hier te zoeken naar nieuwe duurzame energievoorzieningen, dan in een wijk met veel verschillende, vrijstaande woningen.

Meedenken

De bewoners in deze buurten zijn uitgenodigd om mee te denken. De bedoeling is dat zij de plannen in de toekomst ook kunnen uitvoeren. Om anderen ook de kans gegeven om mee te denken, is er een Virtuele Wijk. In deze verzonnen wijk denkt een groep Zutphenaren na over hoe woningen verwarmd kunnen worden zonder aardgas. De ideeën van deze Virtuele Wijk zijn bedoeld voor alle echt bestaande buurten en wijken die werken aan een aardgasloze toekomst.

Vragen over Zutphen van de Toekomst

Op deze pagina vindt u meer informatie over aardgasloos en duurzaam wonen. Heeft u andere vragen over  Zutphen van de Toekomst? Mail dan naar wijkvandetoekomst@zutphen.nl.