7 Koninklijke Onderscheidingen

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen ontvingen 7 inwoners een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Annemieke Vermeulen. Zij krijgen de onderscheiding vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Eén van de gelukkigen, Gerda Geurtsen, ontving de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is de oprichter van De Uitdaging.

Foto van de gedecoreerden

Van links naar rechts: (achter) de heer Nico Visser, de heer Anton Willem Kruiderink, mevrouw Rina Beijer-Hoetink, (voor) de heer Jan Klompenhouwer, mevrouw Gerda Geurtsen, burgemeester Annemieke Vermeulen, mevrouw Joke Landeweer-Braakhekke, mevrouw Tjitske Derksen-Hiemstra

De gedecoreerden

Mevrouw Rina Beijer-Hoetink

Woonplaats: Zutphen

Onderscheiding: Lid in De Orde van Oranje-Nassau

 • 1985 - heden Diverse functies Ondernemers Vereniging Spittaalstraat
 • 1990 - heden Bezoeken verzorgingshuizen en instellingen met schoenen

Een aantal punten uit de toespraak van burgemeester Annemieke Vermeulen: "Als ondernemer en eigenaresse van Hoetink Schoenmode zet u zich met hart en ziel in voor het belang van de Spittaalstraat en ondernemend Zutphen. Uw winkel bestaat inmiddels 101 jaar en als het aan u ligt kunnen nog vele toekomstige generaties hun boterham verdienen in deze ondernemersstraat. Tijdens de vergaderingen van de ondernemersvereniging heeft u vaak een duidelijke mening en soms een scherpe tong maar u bent altijd positief kritisch. Saamhorigheid is voor u een kernbegrip, u bent een echte verbinder in de Spittaalstraat."

"U bezoekt inmiddels al meer dan 25 jaar, buiten de winkel om, in het voorjaar en najaar ongeveer 70 verzorgingshuizen om schoenen te verkopen aan de bewoners. Achterin de bus heeft u zo’n 500 paar schoenen. Uw verzorgingsgebied strekt zich uit van Kampen in de richting van Ootmarsum, van Oldenzaal tot Winterswijk en verder tot de regio Huissen en Gendt."

De heer Jan Klompenhouwer

Woonplaats: Warnsveld

Onderscheiding: Lid in De Orde van Oranje-Nassau

 • 1975 - 1985 Bestuurslid Personeelsvereniging Gemeente Zutphen
 • 1996 - 2009 Oostgelders Stichting Genealogie en Boerderijonderzoek (OSGB)
 • 2004 - 2007 PKN afdeling Warnsveld
 • 2007 - heden Vrijwilliger bij het Regionaal Archief Zutphen (RAZ)
 • 1987 - heden Vrijwilliger Eekschuurmarkt
 • 2007 - heden Comité Welcome Again Veterans en 4 mei comité
 • 2015 - heden Werkgroep herdenking dr. J.B. Thate
 • 1997 - heden Auteur van boeken bij diverse organisaties

Een aantal punten uit de toespraak van burgemeester Annemieke Vermeulen: "U bent hier écht door uw eigen toedoen. Uw bescheidenheid, niet op de voorgrond treden en het ‘slechts’ doen van uw plicht staan nogal in contrast met dat wat u allemaal hebt gedaan en nog steeds doet, én bovenal wat u voor anderen betekent. Dat kan niet onopgemerkt blijven."

"Van 1996 tot 2009 bent u actief geweest voor Oostgelders Stichting Genealogie en Boerderijonderzoek (OSGB). In die jaren rende u letterlijk de benen uit het lijf. De hele voorraad transcripties en boeken van de OSGB was opgeslagen op uw zolder. Toen u afscheid nam was uw werkkamer op zolder ineens weer luchtig en ruim!"

"U bent vandaag de dag nog steeds vrijwilliger bij het Regionaal Archief. De waardering van het Archief is bijzonder groot voor uw betrokkenheid. U beheerst de Achterhoekse taal en ik heb begrepen dat u oud schrift en moeilijke handschriften kunt lezen."

"Dit waren slechts twee van de vele activiteiten die u hebt gedaan en nog doet."

Mevrouw Joke Landeweerd-Braakhekke

Woonplaats: Warnsveld

Onderscheiding: Lid in De Orde van Oranje-Nassau

 • 1982 - 2005 Gemeenteraadslid en bestuurslid CDA gemeente Warnsveld
 • 1994 - 2006 Voorzitter VAC Zutphen/Warnsveld
 • 2003 - 2016 Bestuurslid Stichting provinciaal bestuur VAC Gelderland
 • 1974 - 2017 Kerkvrijwilliger Gelre ziekenhuis Zutphen
 • 2001 - heden Vrijwilliger in-en verkoop museumwinkel
 • 2001 - heden Bestuurslid Stichting Anna Elsabein Abersonfonds

Een aantal punten uit de toespraak van burgemeester Annemieke Vermeulen: "U heeft, samen met mevrouw Tjitske Derksen-Hiemstra een mooie staat van dienst. U bent vrijwilliger in de museumwinkel van Huis Verwolde. U gaat onder andere over de inkoop van de winkel en doet dat met veel smaak. U bent bijna 43 jaar actief geweest als kerkvrijwilligster bij het Gelre Ziekenhuis. Ook de Voorlichting en Advies Commissie Gelderland heeft bijzonder geprofiteerd van uw inzet. U staat alom bekend om uw niet aflatende inzet. U organiseerde studiedagen, werkbezoeken, en u heeft door uw jarenlange bestuurlijke ervaring en deskundigheid bijzonder kunnen bijdragen aan de adviezen op het gebied van wonen. Ik heb begrepen dat uw loyaliteit bijna onbegrensd is."

"U bent ook nog bestuurslid geweest bij St. Anna Elsabein Albersonfonds en gemeenteraadslid en bestuurslid voor het CDA in de gemeente Warnsveld (1982-2005, kreeg hiervoor gemeentelijke penning Warnsveld). U viel in die tijd op door uw grote belangstelling voor anderen. U werd geroemd om uw verstandige aanpak en grote passie voor uw werkzaamheden. Met een groot sociaal hart en een bijzonder plichtsgevoel blijft u het liefst wat op de achtergrond.

Mevrouw Tsjitske Derksen-Hiemstra

Woonplaats: Warnsveld

Onderscheiding: Lid in De Orde van Oranje-Nassau

 • 1998 - 2006 Penningmeester VAC Zutphen/Warnsveld
 • 2006 - 2016 Penningmeester Stichting provinciaal bestuur VAC Gelderland
 • 1984 - 2017 Kerkvrijwilliger/penningmeester Gelre ziekenhuis Zutphen
 • 2005 - heden Vrijwilliger in-en verkoop museumwinkel

Een aantal punten uit de toespraak van burgemeester Annemieke Vermeulen: "U heeft, samen met mevrouw Joke Landeweerd-Braakhekke een mooie staat van dienst. U bent vrijwilliger in de museumwinkel van Huis Verwolde. U werkt onder andere in de theeschenkerij. U bent altijd vrolijk. U bent een meester in rekenen en weet elk kasverschil te ontrafelen. U bent bijna 33 jaar kerkvrijwilligster geweest bij het Gelre Ziekenhuis en was ook nog medecoördinator van de vrijwilligers."

"De Voorlichting en Advies Commissie Gelderland heeft bijzonder geprofiteerd van uw inzet. Uw rekenkwaliteiten bleven ook hier niet ongezien. U was zowel bij de lokale als provinciale afdeling penningmeester en heeft dat bij elkaar bijna 20 jaar gedaan. Ik heb mij laten vertellen dat u een ‘accuraat en soms streng regime voerde’ over de subsidiegelden."

"Naast een sterke mening heeft u ook een sterk gestel. Ik begreep dat u twee jaar geleden nog in uw eentje naar Friesland bent gegaan, op de fiets! We hebben veel sportieve vrijwilligers en ook dit vind ik weer een hele prestatie."

De heer Nico Visser

Woonplaats: Zutphen

Onderscheiding: Lid in De Orde van Oranje-Nassau

 • 1995 - 2013 Jurylid voor gymnastiekvereniging Gelre
 • 1997 - 2013 Voorzitter stichting mensen in de bijstand
 • 1983 - 2013 PKN diaconaal consulent bij de Provinciale Diaconale Commissie (PDC)
 • 2008 - 2010 Oprichter Ismorhe
 • 2013 - heden Gezinshuisouder
 • 2015 - heden Stichting verzamelgebouw Dieren

Een aantal punten uit de toespraak van burgemeester Annemieke Vermeulen: "U bent 30 jaar actief geweest binnen de Protestante Kerk in Nederland (PKN) in diverse functies, die vrijwel allemaal uw betrokkenheid tonen bij de mensen die het wat minder goed hebben. Daarnaast bent u fulltime gezinshuisouder, samen met uw vrouw. Momenteel zorgt u voor 4 kinderen. Daarnaast bent u de motor achter de oprichting van het Duynhuis in Dieren. Daar waar het alle anderen om u heen een brug te ver leek, hebt u juist de schouders eronder gezet en het voor elkaar gekregen dat er een geweldige maatschappelijke samenwerking is ontstaan: Het Duynhuis."

"In uw overtuiging dat we samen veel kunnen betekenen voor mensen in stille armoede, neemt u ook anderen mee in uw enthousiasme. U benaderde al velen in uw omgeving om samen de schouders te zetten onder een van uw onuitputtelijke vrijwilligersprojecten. Daarnaast valt uw gevoel voor humor op."

De heer Anton Willem Kruiderink

Woonplaats: Zutphen

Onderscheiding: Lid in De Orde van Oranje-Nassau

 • 1965 - 1973 Diverse bestuursfuncties Korfbalvereniging KV Fortuna Delft
 • 1973 - 1990 Diverse bestuursfuncties Korfbalvereniging ZKC
 • 1990 - heden Diverse functies Atletiekvereniging Hanzesport
 • 2002 - 2006 Schipper bij Stichting Toeristisch Varen Zutphen
 • 2004 - 2017 Zutphen Sportief

Een aantal punten uit de toespraak van burgemeester Annemieke Vermeulen: "U bent al jaren speaker bij het carbidschieten, bij de Roparun, bij Be Quick. Bij de laatste heeft u vorig jaar zelfs een wedstrijd mogen becommentariëren tussen het elftal van Zutphen en Oud Feyenoord. Als enthousiast supporter van de Rotterdamse club was dat voor u als speaker een hoogtepunt."

U bent al meer dan 50 jaar actief als vrijwilliger. Binnen Zutphen Sportief kent iedereen u en heeft u de naam: Als er iets georganiseerd moet worden, moet je Anton bellen. Wat heeft u al veel jongeren en ouderen enthousiast gemaakt voor de sport."

"En u bent een trotse inwoner van Zutphen. Als schipper bij Stichting Toeristisch Varen Zutphen heeft u een aantal jaar gevaren op de Zutphense wateren en verteld over de vele bezienswaardigheden van onze gemeente. En als u na al dat praten als schipper en als speaker nog stem over had, dan was u een enthousiast zanger in het schipperskoor waarmee u optrad."

Mevrouw Gerda Geurtsen

Woonplaats: Zutphen

Onderscheiding: Officier in de Orde van Oranje-Nassau

 • 1999 - heden Bedenker en initiatiefnemer Arnhemse Uitdaging
 • 2004 - 2007 De weekendschool
 • 2009 - heden Directeur van de Nederlandse Uitdaging
 • 2009 - heden Buddy to Buddy

Uitreiking onderscheiding aan Gerda GeurtsenEen aantal punten uit de toespraak van burgemeester Annemieke Vermeulen: "Elke Koninklijke onderscheiding is bijzonder. En een ieder die een onderscheiding krijgt, heeft iets bijzonders gedaan of doet iets bijzonders. Vandaag mag ik namens de Koning een onderscheiding uitreiken die extra bijzonder is: de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau."

"Mevrouw Geurtsen, in 1999 werd u benaderd door de gemeente Arnhem om voor de stad een vorm van maatschappelijk betrokken ondernemen te ontwikkelen. Uit deze vraag is een organisatie, of beter gezegd een concept, ontstaan. Dit concept is een begrip geworden en heet De Uitdaging. Dit was in de tijd dat ‘maatschappelijk betrokken ondernemen’ net opkwam. Met de oprichting van De Uitdaging stond u aan de wieg van deze ontwikkeling en bent u één van de founding ladies. De Arnhemse Uitdaging groeide in 10 jaar uit tot een netwerk waar circa 500 mensen uit het bedrijfsleven en 450 mensen van maatschappelijke organisaties deel van uit maken. Jaarlijks worden 450 matches gemaakt, goed voor een maatschappelijke waarde van ongeveer 700.000 euro."

"Na 12,5 jaar gaf u het stokje bij de Arnhemse Uitdaging over om de Uitdaging uit te rollen over Nederland. Dat begon dichtbij huis, in Zutphen, maar uiteindelijk popte De Uitdaging overal in het land op met lokale afdelingen. Uw missiewerk heeft er toe geleid dat de Koning op 17 maart 2017 in Zoetermeer de 65e Uitdaging in Nederland startte."

"U wordt ook wel dé verbindingsofficier genoemd. Dat komt door uw opgewektheid en aanstekelijke enthousiasme, uw gave om de goede noten aan te slaan en niet te vergeten, uw wervingskracht."

"Alle activiteiten die u naast De Uitdaging doet en hebt gedaan, heb ik niet genoemd. U bent ook nog betrokken bij Buddy-to-Buddy en u hebt ook de weekendschool opgericht. Het is meer dan betekenisvol wat u doet en hebt gedaan voor Zutphen, voor Nederland, en bovenal voor onze medemens."