Molen Nooit Gedacht heeft fokken terug

De fokken zijn terug op molen Nooit Gedacht in Warnsveld. Wethouder Coby Pennings, Nico Papineau Salm van de Hollandse Molen en molenaar Dirk Jan Abelskamp namen de fokken zaterdag 21 april officieel in gebruik. Hiermee is de actie en daarmee ook Het Monument van het Jaar officieel beëindigd.

Ingebruikname fokkenOp Open Monumentendag 2017 riepen wij de Nooit Gedacht uit tot Monument van het Jaar. Met deze jaarlijks terugkerende actie vragen we aandacht voor bijzondere projecten die tot doel hebben om het Zutphense erfgoed in stand te houden en beter zichtbaar te maken. De gemeente ondersteunt de initiatiefnemers op verschillende manieren om geld in te zamelen voor hun project.

Nieuwe Fokken

De molen Nooit Gedacht moest nieuwe fokken hebben. Dit zijn gebogen houten profielen aan de molenwieken die nodig zijn om ook bij weinig wind toch te kunnen draaien. De geschatte kosten voor herstel bedroegen € 15.000.

Crowdfunding

Eigenaar Stichting de Hollandse Molen, de molenaars en vrijwilligers zetten verschillende acties op touw om het geld bij elkaar te krijgen. Het project stond op de crowdfundingsite Molenfonds.nl, er werden lokale initiatieven bedacht, zoals de verkoop van speciaal brood, en lokale ondernemers steunden het initiatief met eigen acties. Binnen korte tijd werd € 20.000 binnengehaald en kon de herstelactie beginnen. Het resterende bedrag wordt ingezet voor het behoud en de toegankelijkheid van de molen.

Malen

Met de feestelijke ingebruikname van de fokken kwam aan de actie een einde. De molen kan weer volop malen. Elke zaterdag is de molen te bezoeken van 10.30 tot 17.30 uur.