Kermis in Zutphen dit jaar op de Houtwal

De jaarlijkse kermis in Zutphen staat dit jaar op de Houtwal in plaats van op de markten zoals voorgaande jaren. In goed overleg met de kermisexploitanten en na een positief advies van de Veiligheidsregio is de vergunning verleend voor een coronaproof kermis van 2 tot 6 september op de parkeerplaats achter het politiebureau.

Kermis gaat gelukkig door

Burgemeester Annemieke Vermeulen is blij dat de kermis door kan gaan: ‘Het was echt een lastig vraagstuk voor het college. Gemeente en kermisexploitanten willen beiden dat het bezoeken van de kermis veilig is en geen risico geeft voor de volksgezondheid. Er is keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat de kermis dit bijzondere jaar toch door kan gaan. Ik wil iedereen bedanken voor zijn of haar inzet hiervoor.’

Kermisexploitant Ida Oostenenk vertegenwoordigt de kermisexploitanten tijdens de gesprekken met de gemeente: ‘We hebben samen met de gemeente gekeken naar alternatieve locaties toen bleek dat de kermis op de markten dit jaar niet mogelijk was. We zijn blij dat het de inwoners van Zutphen én de exploitanten gegund is dat er begin september tóch een kermis in Zutphen is. En we zijn blij met de toezegging van de gemeente dat de kermis de volgende jaren gewoon weer op de markten is als de situatie rond het coronavirus dit toelaat.’

Gezondheid staat voorop

De gezondheid van bezoekers en medewerkers staat voorop, en hier is dan ook veel aandacht voor in de opstelling van de kermis op de Houtwal. Dit terrein biedt voldoende ruimte om coronaproof een kermis te organiseren. De gemeente en de exploitanten nemen aanvullende maatregelen zoals een ruime opzet van de attracties, een gereguleerde in- en uitgang, looproutes, extra toezicht en hygiënemaatregelen, zodat het niet te druk wordt en iedereen 1.5 meter afstand kan houden. Burgemeester Vermeulen: ‘We kunnen dit niet alleen. Aan de bezoekers van de kermis vragen wij dan ook: gebruik je gezonde verstand en neem je eigen verantwoordelijkheid. Samen maken wij de kermis in Zutphen mogelijk.’