Zandwingat wordt natuurlijkere plas in uiterwaarden van de Mars

In de uiterwaarden van de Mars (aan de Letlandsestraat) maken we van een zandwingat een natuurlijkere plas. Vanaf september starten de werkzaamheden. Deze bestaan uit het aanleggen van natuurvriendelijke, flauwe oeverzones en enkele ondiepe delen. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van flora en fauna. Voor deze werkzaamheden gebruiken we herbruikbare grond.

Wat gaat er gebeuren?

Grond die vrijkomt bij projecten in de regio wordt met vrachtwagens aangevoerd via de Oostzeestraat en Letlandsestraat. De plas wordt vanaf de IJsselzijde voor een deel opgevuld en de steile oevers worden flauwer en ondieper gemaakt. De groene rand aan de Letlandsestraat blijft bestaan. Het bedrijf Grondbereik voert het werk uit.

Wanneer? 

Wij zijn met Grondbereik ruim 2 jaar geleden begonnen met de voorbereidingen. Aangezien het om een natuurgebied gaat, is toestemming nodig van diverse overheden. De hiervoor benodigde vergunningen zijn nu verleend. 

Omdat het werk afhankelijk is van de beschikbaarheid van grond gebeurt in fases. Dat betekent dat er periodes zijn met veel vrachtverkeer en periodes met weinig aanvoer van grond. We gaan ervan uit dat de plas na ongeveer 5 jaar klaar is.

Luchtfoto uiterwaarde mars zandwingat