Regelgeving eet- en drinkgelegenheden

Vanaf 1 juni 2020 12.00 uur mogen eet-en drinkgelegenheden onder voorwaarden weer open voor gasten. Dansgelegenheden blijven gesloten. Eet- en drinkgelegenheden met een dansvloer mogen open, maar de dansvloer blijft gesloten.

De regels voor eet- en drinkgelegenheden:

 • Er moet 1,5 meter afstand zijn tussen de gasten (behalve als mensen uit 1 huishouden zijn) en gasten moeten een zitplaats hebben.
 • De grootte van het restaurant, café of terras bepaalt hoeveel mensen geplaatst kunnen worden.
 • U moet reserveren. Dit kan van tevoren of aan de deur/terras. Ook vindt een gezondheidscheck plaats.
 • Op het buitenterras mag een kuchscherm geplaatst worden als 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.
 • De ondernemer vraagt actief of gasten uit 1 huishouden komen. Bij twijfel mag hij mensen weigeren.
 • De oOndernemer is verantwoordelijk voor het naleven van de regels. Hij moet optreden als deze regels niet nagekomen worden. De gast kan ook strafbaar zijn als hij valse informatie geeft.
 • Als mensen na herhaaldelijk verzoek weigeren de huisregels op te volgen, dan kan de ondernemer de klant verwijderen.
 • Onderstaande contactgegevens moet de ondernemer vragen aan zijn bezoekers:
  1. Volledige naam
  2. Datum, aankomsttijd en plek van het bezoek
  3. E-mailadres
  4. Telefoonnummer
  5. Toestemming
 • Ondernemers moeten deze gegevens 14 dagen bewaren en dan vernietigen.

Privacy tip voor de ondernemers: Gebruik losse vellen waarop de contactgegevens komen. Zorg dat gasten niet de privégegevens van andere gasten kunnen lezen. Sla de persoonsgegevens van de gasten op in een map achter de toonbank.