Vergunninghouders kunnen tijdelijk parkeren op betaalde parkeerplaatsen - verlengd

Door de coronacrisis werken veel mensen thuis. Voor vergunninghouders is het hierdoor lastig een vrije parkeerplaats te vinden. Inwoners en ondernemers die een parkeervergunning hebben, kunnen tijdelijk ook parkeren op betaalde parkeerplaatsen. Deze maatregel is verlengd tot 1 juli 2020.

Tijdens de markt kan er niet op de Groenmarkt en Zaadmarkt geparkeerd worden.