Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, inkomsten. Het kabinet ondersteunt hen met een tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020, vooralsnog tot 1 juni 2020.

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis (ZZP, VOF, eenmanszaak, BV, NV, maatschap, CV). De gemeente voert deze regeling uit. Daarom vraagt u de regeling ook aan bij de gemeente. Dit doet u met behulp van DigiD.

Het kabinet vraagt u wel om alleen gebruik te maken van de regeling wanneer dat echt nodig is.

1 regeling en 2 vormen van ondersteuning

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

  1. De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Deze ondersteuning kunt u al aanvragen via bovenstaand formulier.
  2. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

  • U bent een gevestigde zelfstandige, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U bent zelfstandig ondernemer (ZZP, VOF, eenmanszaak, BV, NV, maatschap, CV).
  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
  • U oefent u bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland.
  • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf en bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • U bent met uw onderneming gestart vóór 17 maart, 18:45 uur, en voldoet aan het urencriterium. Dat wil zeggen dat u minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam bent in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
  • Om de aanvraag voor aanvullende inkomensondersteuning bij de gemeente Zutphen te kunnen doen, moet u wonen in de gemeente Zutphen.

Kan de gemeente Zutphen al een besluit nemen op mijn aanvraag?

De regeling is nog niet van kracht. De gemeente Zutphen neemt de aanvragen voor inkomensondersteuning al wel in behandeling, maar kan nog geen besluit nemen op de aanvraag.

Wij kunnen al wel een voorschot verstrekken als de ondernemer geen geld meer heeft om van te leveren. In urgente gevallen waarin recht bestaat op Tozo voor bedrijfskapitaal is, na overleg met de aanvrager, ook een voorschot voor bedrijfskapitaal mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor een voorschot, moet u eerst een digitale aanvraag indienen voor Tozo. Voor het invullen van het formulier heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag DigiD dan aan via www.digid.nl. Na het aanvragen van DigiD ontvangt u binnen 3 werkdagen een brief met een activeringscode. Daarna kunt u DigiD gebruiken.

Hoe lang duurt de procedure?

De wettelijke afhandeltermijn voor gemeenten zal waarschijnlijk 4 weken bedragen. Wij kunnen pas een officieel besluit op uw aanvraag nemen, als de regeling wettelijk is vastgesteld. Op dit moment is dat nog niet zo. Zodra de regeling definitief is, kunnen we daar meer over zeggen. De verwachting is dat dit over enkele weken is. Voor nu geldt dat wij uw verzoek om een voorschot onmiddellijk beoordelen. Als u recht lijkt te hebben op de regeling dan verlenen wij u een voorschot voor de kosten van uw levensonderhoud.

Tot wanneer mag ik een aanvraag indienen voor Tozo?

Dat kan uiterlijk op 31 mei 2020.  De Tozo wordt met terugwerkende kracht naar 1 maart 2020 van toepassing. Zoals het er nu naar uitziet duurt de regeling 3 maanden. Uitgangspunt hierbij is: zodra er nood is, doet u een aanvraag.

Wat kan ik maximaal krijgen aan bijstand voor mijn levensonderhoud vanuit de Tozo?

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie. Het gaat dan om een maximaal nettobedrag van € 1500 per maand voor gehuwden en daarmee gelijkgestelden en € 1050 voor een alleenstaande. Het recht op uitkering wordt in één keer voor 3 maanden vastgesteld, en per maand uitbetaald. De kostendelersnorm is niet van toepassing.

Meer informatie

Meer informatie over de tijdelijke regeling (op Rijksoverheid.nl)

Heeft u na het lezen van alle informatie nog een vraag? Neem dan contact op met het team economische zaken van de gemeente Zutphen. U kunt een e-mail sturen naar ondernemers@zutphen.nl. U ontvangt binnen 24 uur een reactie van ons.