Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers vanaf 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 (Tozo 2)

Heeft u als zelfstandig ondernemer door de maatregelen tegen het coronavirus minder inkomsten? Of liquiditeitsproblemen? Het kabinet ondersteunt u met een tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Tozo 2 is vanaf 1 juni 2020 beschikbaar voor zelfstandigen die in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 Tozo ontvingen (Tozo 1). Ook is de regeling beschikbaar voor zelfstandigen die vanaf 1 juni 2020 voor het eerst in aanmerking voor Tozo komen.

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis (ZZP, VOF, eenmanszaak, BV, NV, maatschap, CV). De gemeente voert deze regeling uit. Daarom vraagt u de regeling ook aan bij de gemeente. Dit doet u met behulp van DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Vraag DigiD dan aan via www.digid.nl. Na het aanvragen van DigiD ontvangt u binnen 3 werkdagen een brief met een activeringscode. Daarna kunt u DigiD gebruiken.

Het kabinet vraagt u wel om alleen gebruik te maken van de regeling wanneer dat echt nodig is.

Let op: Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tozo. Deze hulp is meestal niet gratis en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

1 regeling en 2 vormen van ondersteuning

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 1. De gemeente biedt vanaf 1 juni voor maximaal 4 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 2. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. U kunt over de periodes Tozo 1 en Tozo 2 (van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020) maximaal € 10.157 lenen. De aanspraak kan in delen worden gedaan. De aanspraak kan in delen worden gedaan. U kunt bijvoorbeeld eerst € 5.000 aanvragen en later nog een aanvraag doen van maximaal € 5.157.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

 • U bent een gevestigde zelfstandige, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U bent zelfstandig ondernemer (ZZP, VOF, eenmanszaak, BV, NV, maatschap, CV).
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • U oefent uw bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland.
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf en bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • U bent met uw onderneming gestart vóór 17 maart, 18:45 uur, en voldoet aan het urencriterium. Dat wil zeggen dat u minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam bent in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Om de aanvraag voor aanvullende inkomensondersteuning bij de gemeente Zutphen te kunnen doen, moet u wonen in de gemeente Zutphen.

Hoe lang duurt de procedure?

De wettelijke afhandeltermijn is 8 weken. Wij streven ernaar om uw aanvraag binnen 4 weken te beoordelen en u het besluit te sturen. En,  als u recht heeft op de uitkering, de uitkering direct (na) te betalen volgens het Tozo-betaalschema. U vindt dit schema verderop op deze pagina.

Wat kan ik maximaal krijgen aan bijstand voor mijn levensonderhoud vanuit Tozo?

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van de huishoudsituatie. De norm is voor:

 • alleenstaanden en alleenstaande ouders van 21 tot AOW-leeftijd: € 1.052,32
 • alleenstaanden en alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar: € 259,78

Bij een gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo is de norm afhankelijk van de leeftijd van de beide partners en of er kinderen zijn.

 • Aanvrager en partner zijn ouder dan 21 en jonger dan AOW-leeftijd: € 1.503,31
 • 1 partner is in de leeftijd 21 jaar tot AOW-leeftijd en 1 partner is 18 tot 21 jaar, geen kinderen: € 1.011,44  
 • 1 partner is in de leeftijd 21 jaar tot AOW-leeftijd en 1 partner is 18 tot 21 jaar, wel kinderen: € 1.312,10  
 • 1 partner is in de leeftijd 21 jaar tot AOW-leeftijd en 1 partner heeft AOW- leeftijd: € 1.594,42
 • Aanvrager en partner zijn beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen: € 519,56  
 • Aanvrager en partner zijn beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen: € 820,22    

Het recht op en de hoogte van de uitkering worden ook bepaald door het inkomen van de ondernemer. Het recht op uitkering wordt voor een aaneengesloten periode van 4 maanden vastgesteld. De kostendelersnorm is niet van toepassing. Er geldt geen vermogenstoets. Wél telt het inkomen van een eventuele partner mee voor het recht op Tozo 2, dus over 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. Dat is een verschil met Tozo 1.

Wie wordt als partner beschouwd?

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Tot wanneer mag ik een aanvraag indienen voor Tozo en hoe lang duurt Tozo?

U kunt uiterlijk een aanvraag indienen op 30 september 2020.

Tozo 2 is per 1 juni 2020 van toepassing. In de meeste gevallen ontstaat op die datum het recht, en dan gedurende een aaneengesloten periode van 4 maanden. Aanvragen na 1 juni 2020 kunnen met terugwerkende kracht worden toegekend vanaf 1 juni 2020. Maar, in dat geval niet later dan op 30 september 2020.

De hoogte van uw (eigen) inkomen kan aanleiding geven om de uitkering later dan per 1 juni 2020 toe te kennen. Uitgangspunt daarbij is: zodra er financiële nood is, doet u een aanvraag. Maar in dat geval niet later dan op 30 september 2020.

Wanneer wordt Tozo betaald?

Betaling vindt plaats volgens het volgende Tozo-betaalschema. Recht op Tozo in 2020:

 • juni: 25 juni
 • juli: 24 juli
 • augustus: 25 augustus
 • september: 24 september

Wat zijn fiscale gevolgen bij een gezamenlijk huishouden?

Als er sprake is van een gezamenlijk huishouden, dan kent de gemeente de uitkering toe aan beide partners. Ieder krijgt de helft. Daarbij berekenen we loonheffing over de Tozo-uitkering en passen we standaard een loonheffingskorting (ongeveer € 207 per maand) toe op de berekende en te betalen loonheffing.

Meer informatie

Meer informatie over de tijdelijke regeling (op Rijksoverheid.nl)

Heeft u na het lezen van alle informatie nog een vraag? Bijvoorbeeld over Tozo 1? Of wilt u Tozo 1 aanvragen? Neem dan contact op met het team economische zaken van de gemeente Zutphen, door een e-mail te sturen naar ondernemers@zutphen.nl. Tozo 1 kunt u uiterlijk 31 mei 2020 aanvragen; geef in dat geval in uw e-mail aan dat u Tozo 1 aanvraagt. U ontvangt binnen 24 uur een reactie van ons.