Aanvraag lening bedrijfskapitaal (onderdeel Tozo)

Onderdeel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een lening voor bedrijfskapitaal. Ondernemers die vanwege de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen de regeling aanvragen.

U kunt over de periodes Tozo 1, 2 en 3 (van 1 maart 2020 tot 1 april 2021) maximaal € 10.157 lenen. De aanspraak kan in delen worden gedaan. U kunt bijvoorbeeld eerst € 5.000 aanvragen en later nog een aanvraag doen van maximaal € 5.157.

  • De lening heeft een rente van 2%. Dit percentage geldt tijdens de gehele looptijd van de lening.
  • De looptijd van de lening is maximaal 3 jaar. U betaalt de lening terug binnen deze looptijd.
  • U hoeft tot 1 januari 2021 niet af te lossen.

Om in aanmerking te komen voor de lening voor bedrijfskapitaal moet u aan kunnen tonen dat het liquiditeitsprobleem van uw onderneming een direct gevolg is van de coronacrisis. De liquiditeitsproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben:

  • Een belangrijke vermindering van de omzet om uw beroep of bedrijf door de maatregelen niet of veel minder kan worden uitgeoefend. Voorbeelden zijn: kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen. Maar ook taxichauffeurs en zelfstandige winkeliers.
  • Uw klanten zitten in financiële nood en kunnen hun betalingsverplichtingen niet voldoen. Bijvoorbeeld leveranciers van goederen die nodig zijn voor contactberoepen.

U toont het liquiditeitsprobleem aan door inzicht te geven in de hoogte van de maandelijkse bedrijfslasten in relatie tot uw omzet. Wij vragen u bij uw aanvraag aan te geven of u zakelijk of privé direct vermogen (banksaldi) beschikbaar heeft dat u kunt gebruiken om (een deel van) deze bedrijfslasten te financieren.

  • Het gaat om vermogen van u, als zelfstandige, en gedeeld vermogen met uw eventuele partner.
  • Het eigen vermogen van uw eventuele partner hoeft niet ingezet te worden voor noodzakelijke betalingen voor het bedrijf

Uw (eventuele) levenspartner waar u mee samenwoont is ook hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld.

Nodig bij uw aanvraag

Tijdens het invullen van dit formulier vragen wij u de volgende documenten te uploaden:

  • Duidelijk leesbare kopie of foto van de voorzijde van uw bankpas. De lening wordt naar deze rekening overgemaakt.
  • Salaris specificatie (indien van toepassing)
  • Uitkeringsspecificatie (indien van toepassing)

Voor het invullen van het formulier heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag DigiD dan aan via www.digid.nl. Na het aanvragen van DigiD ontvangt u binnen 3 werkdagen een brief met een activeringscode. Daarna kunt u DigiD gebruiken.

Let op: Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tozo. Deze hulp is meestal niet gratis en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Meer informatie

Meer informatie over de tijdelijke regeling (op Rijksoverheid.nl)

Heeft u na het lezen van alle informatie nog een vraag? Neem dan contact op met het team economische zaken van de gemeente Zutphen. U kunt een e-mail sturen naar ondernemers@zutphen.nl. U ontvangt binnen 24 uur een reactie van ons.