Kinderen in een kwetsbare (thuis)situatie

De Rijksoverheid heeft maatregelen getroffen vanwege de bestrijding van het coronavirus: zoveel mogelijk thuis werken. Dit heeft veel impact op gezinnen. Flexibel zijn is belangrijk, maar kan uitdagingen met zich meebrengen. Soms lukt dit niet goed. De gemeente kan in sommige situaties helpen.

Informatie voor ouders

In sommige gevallen lukt het niet om uw kind goed thuis op te vangen. Ook nu uw kind weer (deels) naar vertrouwde plekken zoals school gaat. De balans dreigt thuis verstoord te raken. Als gemeente proberen wij er voor u als inwoner te zijn en u waar nodig te ondersteunen.

Dreigt uw kind of uw gezin in ernstige problemen (crisis) te raken door de corona-maatregelen? Neem dan, als u een indicatie heeft lopen bij team Jeugd, contact op met uw jeugdconsulent. Als uw gezin niet bekend is bij team Jeugd van de gemeente Zutphen, kunt u contact opnemen via toegangjeugd@zutphen.nl.

Vermeld kort hoe uw situatie was voor de corona-maatregelen, hoe de situatie nu is, wat uw zorgen zijn. Een consulent van team Jeugd pakt uw vraag met u op. Lukt mailen niet, dan kunt u ook terecht bij team Jeugd via telefoonnummer 14 0575 (iedere werkdag tussen 9.00 en 13.00 uur). Samen met u kijken wij dan hoe we u kunnen helpen met als doel de balans in uw gezin te herstellen en een crisis te voorkomen.

Informatie voor betrokken hulpverlener, school/leerkracht of buren

Ziet u dat een gezin de huidige situatie niet meer goed aankan (crisis) of signaleert u een dreiging hiertoe? Verwijs de ouders dan naar bovenstaande tekst. Maakt u zich zorgen? U kunt ons uw signaal melden via toegangjeugd@zutphen.nl, een consulent van team Jeugd neemt met u contact op.