Kinderen in een kwetsbare (thuis)situatie

De Rijksoverheid heeft maatregelen getroffen vanwege de bestrijding van het coronavirus: zoveel mogelijk thuis werken. Dit heeft veel impact op gezinnen. In de meeste gevallen vangen ouders hun kind(eren) thuis of binnen hun eigen netwerk op. Flexibel zijn is belangrijk, maar kan uitdagingen met zich meebrengen. Soms lukt dit niet goed. De gemeente kan in sommige situaties helpen, bijvoorbeeld met noodopvang.

Noodopvang

De gemeente Zutphen kijkt goed voor welke kinderen zorg, dagopvang of kinderopvang nodig is om zo ernstige problemen (een crisis) te voorkomen. Aan opvangorganisaties en scholen vragen we voor deze kinderen (0-18 jaar) noodopvang te bieden. Inzet van noodopvang, zorg of ondersteuning gebeurt altijd in afstemming met onze consulenten van Team Jeugd.

We kijken bijvoorbeeld naar:

  • kinderen in huishoudens waar ernstige risico’s voor veiligheid of gezondheid spelen
  • kinderen met kinderopvang sociaal medische indicatie (smi)
  • kinderen (of ouders) met psychische problemen
  • jonge mantelzorgers

Informatie voor ouders

In sommige gevallen lukt het niet om uw kind goed thuis op te vangen. De balans dreigt thuis verstoord te raken en uw kind kan niet meer naar zijn of haar vertrouwde plekken. Als gemeente proberen wij er voor u als inwoner te zijn en u waar nodig te ondersteunen. Dreigt uw kind of uw gezin in ernstige problemen (crisis) te raken door de corona-maatregelen? Neem dan, als u een indicatie heeft lopen bij team Jeugd, contact op met uw jeugdconsulent. Als uw gezin niet bekend is bij team Jeugd van de gemeente Zutphen, kunt u contact opnemen via noodopvang@zutphen.nl. Vermeld kort hoe uw situatie was voor de corona-maatregelen, hoe de situatie nu is, wat uw zorgen zijn en eventueel de contactgegevens van de school/opvang/zorgaanbieder. Een consulent van team Jeugd pakt uw vraag met u op en stemt zo nodig af met school/opvang. Lukt mailen niet, dan kunt u ook terecht bij team Jeugd, via telefoonnummer 14 0575 (iedere werkdag tussen 9.00 en 13.00 uur).

Wij vragen u met klem om alleen contact op te nemen als er daadwerkelijk sprake is van (een dreiging tot) ernstige problemen (een crisis). Samen met u kijken wij dan hoe we u kunnen helpen met als doel de balans in uw gezin te herstellen en een crisis te voorkomen.

Informatie voor betrokken hulpverlener, school/leerkracht of buren

Ziet u dat een gezin de nieuwe situatie niet meer goed aankan (crisis) of signaleert u een dreiging hiertoe? Vragen ouders u toch een vorm van opvang te bieden? Verwijs de ouders dan naar bovenstaande tekst. Maakt u zich zorgen? U kunt ons uw signaal melden via onderwijs@zutphen.nl, een consulent van team Jeugd neemt met u contact op.