Praktische ondersteuning bij onderwijs op afstand

Ook de scholen in de gemeente Zutphen zijn actief aan de slag om het onderwijs op afstand te organiseren voor hun leerlingen. Kinderen krijgen tasjes met lespakketten en/of digitale instructies. Ouders begeleiden hun kind(eren) daar zo goed mogelijk bij.

Voor sommige leerlingen is onderwijs op afstand niet (goed) toegankelijk, bijvoorbeeld omdat zij thuis geen laptop, computer of tablet tot hun beschikking hebben. We zien gelukkig dat veel scholen hier al oplossingen voor zoeken, bijvoorbeeld door apparaten van de school uit te lenen of door (t)huiswerkpakketten op papier te verstrekken.

Als scholen tegen praktische problemen aanlopen, kunnen zij zich melden bij de gemeente via onderwijs@zutphen.nl.

Wat kunt u als ouder zelf doen?

Er zijn meerdere mogelijkheden om hulp te krijgen om uw kind goede scholing aan te kunnen bieden. Als eerste kunt u bij de school van uw kind vragen welke mogelijkheden de school aanbiedt. Als de school geen mogelijkheden heeft, zijn andere opties om leermiddelen te krijgen voor uw kind.

  • Bij Stichting Leergeld kunt u een aanvraag voor bijvoorbeeld een laptop indienen. Deze stichting hanteert een inkomensgrens van 130% van de bijstandsnorm. U kunt Stichting Leergeld ook mailen: info@leergeldzutphen.nl of bellen: 0575-514675. Stichting Leergeld is telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur.
  • U kunt een Kindpakket aanvragen. Bij het Kindpakket mag uw inkomen 10% hoger zijn dan de bijstand. Met het Kindpakket mag maximaal € 175 uitgeven voor materiële zaken. Tijdens de schoolsluiting vanwege het coronavirus mag u het maximale bedrag van het Kindpakket (€ 350) besteden aan de aanschaf van een laptop of ander materieel voor het afstandsonderwijs.