Vragen over WMO

We kunnen ons voorstellen dat u juist in tijden het Coronavirus vragen heeft over de Wmo. Heeft u vragen op het gebied van wonen, vervoer, verplaatsen in en rond uw woning? Zoekt u begeleiding bij uw dagelijkse bezigheden of zoekt u dagbesteding?

  • Wilt u een aanvraag indienen, dan kan dat via de website. Of neem telefonisch contact met ons op.
  • Heeft u al een indicatie voor een Wmo-voorziening en heeft u vragen? Dan kunt u bellen met het team Wmo via telefoonnummer 14 0575 (iedere werkdag tussen 8.30 en 12.30 uur).

Afspraken of het stadhuis of huisbezoeken worden zoveel mogelijk vervangen door een telefoongesprek. Is een huisbezoek echt noodzakelijk, dan komt de consulent alsnog langs.

Hulpmiddelen

De leveranciers van alle hulpmiddelen (scootmobiel, rolstoel etc.) hanteren de richtlijnen van het RIVM. Onderhoud van hulpmiddelen en huisbezoeken vinden nog wel plaats, maar met extra maatregelen. Bijvoorbeeld door het dragen van beschermende kleding. Wanneer een hulpmiddel gerepareerd moet worden of er vindt een andere aanpassing plaats, gebeurt dit in de werkplaats.

Huishoudelijke zorg

Op dit moment wordt er in de meeste situaties nog gewoon huishoudelijke zorg verleend. Wanneer  cliënten uit voorzorg een hulp- pauzemoment hebben doorgegeven, wordt het bezoek tijdelijk gestopt, maar blijft er telefonisch contact. De huishoudelijke zorgaanbieders bellen wekelijks op om te kijken of er knelpunten ontstaan. Als de zij zich zorgen maken, nemen zij contact op met de gemeente met de WMO-consulenten van de toegang.

Contact met zorgaanbieders

Zorgaanbieders doen hun best om de zorg, die u gewend bent, zo veel mogelijk door te laten gaan. Kwetsbare groepen krijgen extra aandacht.  Begeleiding gebeurt zoveel mogelijk op afstand: telefonisch of videobellen. Heeft u vragen over de concrete maatregelen van uw zorgaanbieder? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder.

Meer informatie over onze openingstijden en dienstverlening.